PL

Deklaracje nowej minister zdrowia dot. fizjoterapii

Deklaracje nowej minister zdrowia dot. fizjoterapii

Wnioskowane przez KIF poprawki w koszyku świadczeń gwarantowanych, finansowanie specjalizacji, nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty uwzględniająca uwagi KIF – to zapowiedzi nowej minister zdrowia dotyczące fizjoterapii, które wybrzmiały podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych. Prezes KRF dr Tomasz Dybek, który zabiega o realizację mi.in. powyższych kwestii, podkreślił, że nie tylko obietnice, ale szybkie działania są niezbędne dla pacjentów. Przekazał on minister zdrowia „Dekalog zmian polskiej fizjoterapii”.

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia było okazją do przedstawienia nowej minister Katarzynie Sójce kluczowych aspektów polskiej fizjoterapii wpływających m.in. na dostępność świadczeń dla pacjentów, a co za tym idzie, ich szybszy powrót do lepszej sprawności. Właśnie ta kwestia była punktem wyjścia do stworzenia zbioru celów w formie „Dekalogu zmian polskiej fizjoterapii”.

Z sondażu zrealizowanego na zlecenie KIF przez BrainLab (CAWI; n=1080) wynika, że Polacy są zdania, iż na NFZ trudniej dostać się do fizjoterapeuty niż do dentysty. Co trzeci respondent wskazał, że najtrudniej jest dostać się na NFZ – w ramach publicznej ochrony zdrowia – do fizjoterapeuty (33 proc.). Stomatologa wskazało 27 proc., lekarza POZ 13 proc. Według 80% badanych najtrudniej dostać się do lekarza specjalisty. 13% wskazało na lekarza POZ.

– Wyniki sondażu bardzo nas zaskoczyły, gdyż fizjoterapia wyprzedziła stomatologię, która od wielu lat w systemie publicznym jest maksymalnie ograniczona. Nie chcemy i nie możemy dopuścić, aby w ten sam sposób zadziało się z fizjoterapią i była ona dostępna tylko dla tych pacjentów, których na to stać. Fizjoterapia poprawia jakość życia i sprawność w wielu obszarach i powinna być nowym ważnym wyzwaniem na drodze do „planujących długie życie” Polaków – komentuje prezes KRF dr Tomasz Dybek.

Minister zdrowia z otwartością przyjęła wskazany przez samorząd fizjoterapeutów „Dekalog”, zapowiadając jednocześnie, że w koszyku świadczeń gwarantowanych, który w najbliższych tygodniach trafi do konsultacji, pojawi się postulowana przez fizjoterapeutów szybsza ścieżka dostępu do ambulatorium dla osób po urazach i operacjach – w ciągu 30 dni od wystawienia skierowania. Zostanie tam również zawarta kolejna zaproponowana przez samorząd poprawka – wykonywanie fizjoterapii domowej bez wymogu dotyczącego lekarza. Minister poinformowała również, że kwestia finansowania specjalizacji – o czym mowa jest w „Dekalogu” – zostanie rozstrzygnięta już we wrześniu (planowane jest finansowanie ze środków unijnych). Minister dodała także, że jesienią należy spodziewać się nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, na czym zależy samorządowi.

Dekalog zmian polskiej fizjoterapii:

  1. Bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty dla pacjenta po zabiegu lub nagłym incydencie wymagającym szybkiej pomocy – bez konieczności oczekiwania w kilkumiesięcznej kolejce.
  2. „Fizjoterapeuta pierwszego kontaktu” – w wybranych jednostkach chorobowych dostęp do fizjoterapeuty bez skierowania od lekarza.
  3. Większa samodzielność fizjoterapeuty w ustalaniu planu fizjoterapii.
  4. Szersze kompetencje fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia wynikające z posiadanych kompetencji: m.in. przerywanie ciągłości skóry (igłoterapia sucha), wystawianie recept na leki przeciwbólowe.
  5. Szersze kompetencje diagnostyczne niezbędne w planowaniu fizjoterapii, m.in. zlecenie badań laboratoryjnych, obrazowych.
  6. Fizjoterapeuta jak najbliżej pacjenta – wykonywanie fizjoterapii domowej bez zbędnej formalności, nieuzasadnionego zabezpieczenia w niepotrzebny sprzęt, wymogu dotyczącego lekarza.
  7. Praca w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych zapewniająca efekty terapii w oparciu o realne wyceny świadczeń.
  8. Dostosowanie wycen usług fizjoterapeutycznych do ich realnego kosztu.
  9. Ustalenie norm zatrudnienia dla fizjoterapeutów, umożliwiających efektywne leczenie pacjentów.
  10. Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii finansowana w całości ze środków publicznych, gwarantująca najwyższą jakość leczenia pacjentów.