PL

Wycena świadczeń rehabilitacyjnych nie odzwierciedla prawdziwych kosztów ich realizacji, zwłaszcza w sytuacji epidemii COVID-19, gdy trzeba zapewnić pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i fizjoterapeutom. Krajowa Izba Fizjoterapeutów prowadzi działania, które zmierzają do urealnienia wycen. Od wielu miesięcy domagamy się decyzji w tej sprawie. Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymuje, że bez wyceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i zmian koszyka gwarantowanego nie jest w stanie zmienić wyceny. Czyżby?

Ostatnio okazało się, że NFZ, na podstawie SAMODZIELNEJ decyzji, zmienił wycenę dla świadczeń z zakresu stomatologii. Pytamy o wyjaśnienie i powody istnienia takich “podwójnych standardów”: czy doszło do złamania prawa? Czy fizjoterapeuci są dyskryminowani i traktowani gorzej niż inne zawody medyczne? 

Zapytaliśmy o to prezesa NFZ (pismo poniżej) i czekamy na odpowiedź.