PL

Co dalej z fizjoterapią postcovidową?

KIF wyraziła swój sprzeciw i zdziwienie związane z likwidacją rehabilitacji postcovidowej. Na całym świecie zwiększa się liczba pacjentów korzystających ze wsparcia fizjoterapii po przebytym zakażeniu SARS-coV 2. „Long covid” to nie wymysł, a fakt naukowo udowodniony. 4 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra zdrowia z dnia na dzień zlikwidował możliwość kierowania na rehabilitację postcovidową, a koniec realizacji świadczeń określił na dzień 30 czerwca 2022 roku.

KIF zwróciła się do Ministra Zdrowia i NFZ z prośbą o podanie merytorycznego uzasadnienia decyzji oraz wskazania rozwiązania systemowego, który pozwoli efektywnie kontynuować fizjoterapię dla osób, które borykają się powikłaniami po zakażeniu COVID-19.

W Polsce jest ok. 5,5 miliona ozdrowieńców. Dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazują, iż ciężki przebieg choroby mógł dotknąć ok. 20 proc. zarażonych. Co najmniej 30 proc. osób, które chorowały na COVID-19 ma powikłania. Najczęściej są to problemy z oddychaniem, ogólną sprawnością i wydolnością organizmu, bóle mięśniowo-stawowe czy zaburzenia lękowe i depresyjne. Wiele z nich nie skorzystało z właściwej rehabilitacji i będą jej potrzebować w najbliższym czasie.

KIF podkreśliła w korespondencji, iż to, że pacjenci mogą korzystać z fizjoterapii na ogólnych warunkach nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem sprawy. Osoby po przebytej chorobie wywołanej SARS-CoV trafią do tzw. kolejki pacjentów pilnych oczekujących na rehabiltację. W niej oczekuje się już ok. 6 miesięcy. A w kolejce normalnej, „nie pilnej” – około roku. Takie działanie NFZ, w naszej ocenie, jest obliczone na totalny paraliż fizjoterapii w systemie refundowanym.

Podkreślamy, iż w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II był realizowany program pilotażowy kompleksowej rehabilitacji postcovidowej. Nie ma jeszcze z niego wniosków i pełnego raportu, a decyzja o likwidacji fizjoterapii postcovidowej już została podjęta.