PL

Chcesz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu z wykonywania szczepień? Wypełnij ankietę.

Koleżanki i Koledzy!

pandemia COVID-19 jest realnym wyzwaniem dla naszego kraju. Jako odpowiedzialni przedstawiciele samorządu zawodowego, w trosce o dobro naszych pacjentów i utrzymanie wydolności krajowego systemu ochrony zdrowia, podjęliśmy w grudniu 2020 r. intensywne starania o włączenie naszej grupy zawodowej w akcję szczepień przeciwko COVID-19. Efektem tych działań jest uchwalona przez Sejm w dniu 17 grudnia 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 828), która zalicza fizjoterapeutów do grupy zawodów uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19.

Ustawa, o której piszę, jest obecnie na końcowym etapie prac parlamentarnych. Wymagany jest jeszcze podpis Prezydenta RP i publikacja w Dzienniku Ustaw RP.  Jeżeli wszystkie te etapy zostaną pomyślnie zakończone (powinno to się wydarzyć w ciągu 2 tygodni), to zgodnie z planem MZ i KIF, będziemy jedną z nowych grup zawodowych (obok farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych), które będą mogły wykonywać szczepienia. Jest to przełomowy moment dla naszego zawodu. Pierwszy raz kompetencje fizjoterapeutów będą poszerzane nie na drodze studiów czy specjalizacji, a szkolenia kursowego, o co przecież zabiegamy od lat. Mamy nadzieję, że ta sytuacja uświadomi ministerstwu potencjał, jaki tkwi w naszej grupie zawodowej.

Od dzisiaj pod linkiem https://szczepienia-covid.webankieta.pl/ dostępna jest krótka ankieta. Bardzo prosimy o jej wypełnienie i odpowiedź na pytanie, czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w bezpłatnym szkoleniu z wykonywania szczepień. Szkolenie ma składać się z teorii (2-3 godziny online) i ćwiczeń praktycznych (1-2 dni w centrum symulacji uczelni medycznej, prawdopodobnie jednej, wybranej w danym województwie). Szczerze zachęcam do zgłaszania chęci udziału w szkoleniu, które z pewnością poszerza nasze kompetencje. Pamiętajmy też, że wiele ośrodków prowadzących szczepienia ma braki kadrowe, więc wsparcie innych zawodów medycznych jest niezbędne. To także szansa dla tych, którzy mają ograniczoną możliwość pracy z powodu pandemii, a co za tym idzie zarobkowania.

Ja się zapisuję!

dr Zbigniew Wroński
Wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji