PL

Apel o udział w konsultacjach. Bardzo ważne: urealnienie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych.

W dniu 27 maja 2019 r. ukazał się komunikat kierujący do konsultacji publicznych projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

W opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów zaproponowane rozwiązania są niewystarczające dla realizacji zamierzonego celu, którym jest pokrycie ponoszonych przez świadczeniodawców rosnących kosztów, będących pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wynagrodzeń personelu medycznego. W związku z powyższym, Krajowa Rada Fizjoterapeutów przesłała swoje uwagi do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Apelujemy do Państwa o przesyłanie uwag i opinii do opublikowanego zarządzenia. Celem tego działania jest zapoznanie płatnika z realnymi kosztami świadczeń.

W opinii należy wskazać realne koszty konkretnych świadczeń. Wycena świadczenia powinna uwzględniać:

  • koszty osobowe wymagane na zabezpieczenie warunków niezbędnych do ich realizacji,
  • koszty administracyjne (obsługa recepcyjna, sprzątanie, księgowość, środki czystości),
  • koszty amortyzacji i utrzymania sprzętu,
  • podsumowanie produktów tak jak ma to miejsce w innych świadczeniach stacjonarnych (np. żywienie dojelitowe, badania dodatkowe itp.), które w chwili obecnej świadczeniodawcy muszą wygospodarować w celu ich pokrycia w ramach środków na osobodzień.

Opinie, zgodnie z informacją NFZ, należy przesłać w terminie do 10.06.2019 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 na adres e-mail: [email protected]

Link do projektu zarządzenia:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-rehabilitacja-lecznicza-i-programy-zdrowotne-leczenie-dzieci-i-doroslych-ze-spiaczka,6604.html