PL

Wytyczne do przetwarzania danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia (Polska Federacja Szpitali), który jest drugim – po Kodeksie postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych (Porozumienie Zielonogórskie) – kodeksem przeznaczonym dla branży medycznej.

Dokumenty te zostały opracowane w celu doprecyzowania zasad ochrony danych zawartych w RODO, wsparcia placówek w celu właściwej realizacji obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych pacjentów, a tym samym podniesienia poziomu ochrony danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym praktykach fizjoterapeutycznych.

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia był opracowywany przy wsparciu Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie: Kodeksy postępowania – UODO.