PL

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską 2022/2023 z zakresu fizjoterapii!

W czwartej edycji konkursu wpłynęło do nas 87 prac obronionych na uczelniach wyższych w całej Polsce. Najwięcej nadesłano z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma naukowego Physiotherapy Review ogłosiły konkurs w lipcu. Mogli w nim wziąć udział tegoroczni absolwenci kierunku fizjoterapia. Prace nadsyłano do 3 listopada.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec, dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM, dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, dr Janusz Doś, dr Dorota Gazurek, dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF, dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK, dr hab. Tomasz Halski, prof. Uczelni, dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS, dr Katarzyna Kaniewska, dr hab. Anna Kołcz, dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni, dr hab. Marcin Krajczy, prof. Uczelni, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, prof. dr hab. Przemysław Lisiński, dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF, dr Elżbieta Rajkowska-Labon, prof. dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha, dr Aleksandra Szylińska, dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF, dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni, dr Sebastian Wójtowicz, dr Jolanta Zajt oraz. dr hab. Marek Żak, prof. UJK oceniała prace pod względem metodyki, wartości merytorycznej, znaczenia prac z perspektywy naukowej oraz nowatorskiego charakteru pracy.

Doceniając wysoki poziom naukowy, prezydium KRF zadecydowało o przyznaniu nagród finansowych zarówno laureatom, jak i wyróżnionym. Zdobywca 1. miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł, 2. miejsca 1500 zł, zaś 3. miejsca 1000 zł. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w wysokości 500 zł. Ponadto prace zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów Physiotherapy Review (https://physiotherapy.review), które posiada 140 punktów MEiN.

Laureaci i tematy ich prac: 

  1. Miejsce – Aleksandra Łyko (Uniwersytet Rzeszowski), Ocena efektów rehabilitacji wzakresie motoryki małej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
  2. Miejsce – Oliwia Szóstak (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Częstość występowania incydentów nietrzymania moczu u kobiet trenujących siłowo i ich związek z wiedzą, postawą i profilaktyką dotyczącą tej dysfunkcji.
  3. Miejsce – Karolina Szumilas (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Ocena efektów reedukacji chodu dziecka z wykorzystaniem zautomatyzowanego trenażera chodu Prodrobot.

Wyróżnieni i tematy ich prac: 

  • Wiktoria Bandura (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Umiejętności lokomocyjne uczniów z dysfunkcją wzroku na tle pełnosprawnych – ocena funkcjonalna za pomocą baterii testów TGMD-3
  • Izabella Habko (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ Kinesiologytapingu na porażenie VII nerwu czaszkowego u pacjentów neurologicznych.
  • Marlena Kotecka (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Porównanie terapii tkanek miękkich i poizometrycznej relaksacji mięśni u młodych dorosłych z dolegliwościami bólowymi mięśni kciuka.
  • Seweryn Goundorov (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych na obniżenie przewlekłego bólu napięciowego odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa u pracowników medycznych.
  • Zuzanna Jandziś (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Wpływ wybranych technik fizjoterapii na zmiany w wyglądzie twarzy kobiet po 30 roku życia.
  • Paweł Kumięga (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu), Skuteczność fizjoterapii z zastosowaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego w usprawnianiu kończyny górnej u osób po udarze mózgu.

Studentów zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.