PL

Wręczenie nagród za najlepsze prace magisterskie

W siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii obronioną w roku akademickim 2022/2023.

Gości, którzy 7 lutego do biura KIF przyjechali z różnych części Polski, przywitał prezes KRF dr Tomasz Dybek. Pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym znakomitych prac i talentu życząc, by młodzi fizjoterapeuci wyróżniali się w pracy z pacjentami, w działalności naukowej i wszędzie tam, gdzie będą pracowali jako fizjoterapeuci.

Wiceprezes KRF dr Dominika Batycka-Stachnik zaznaczyła, że konkurs cieszy się dużą popularnością i wyraziła nadzieję, że wygrana będzie dodatkowo motywowała absolwentów i pomoże im rozwijać się naukowo.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską został zorganizowany czwarty raz. W tegorocznej edycji nadesłano 87 prac, które oceniała komisja konkursowa. Każda praca została poddana anonimizacji i była oceniona przez dwóch recenzentów. Przyznano 3 nagrody i 6 wyróżnień. Wszystkie zwycięskie i wyróżnione prace zostaną opublikowane w Physiotherepy Review. Na uroczystości obecni byli: przedstawicielki komisji dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka i dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska oraz redaktor naczelny czasopisma prof. Jakub Taradaj. Goście ci zwracali uwagę na wysoki poziom prac, wskazywali na różnorodną, bardzo ciekawą tematykę. Każda z obecnych nagrodzonych i wyróżnionych osób krótko opowiedziała o swojej pracy. Laureaci przedstawili wyniki przeprowadzonych badań, opowiedzieli o procesie pisania i o trudnościach jakie napotkali. Podczas spotkania w KIF mieli okazję zapoznać się z prowadzonymi przez izbę działaniami, kampaniami, z jej ofertą oraz korzyściami wynikającymi z przynależności do samorządu zawodowego.

Zwycięzcy:

1. miejsce – Aleksandra Łyko (Uniwersytet Rzeszowski), Ocena efektów rehabilitacji w zakresie motoryki małej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

2. miejsce – Oliwia Szóstak (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Częstość występowania incydentów nietrzymania moczu u kobiet trenujących siłowo i ich związek z wiedzą, postawą i profilaktyką dotyczącą tej dysfunkcji.

3. miejsce – Karolina Szumilas (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Ocena efektów reedukacji chodu dziecka z wykorzystaniem zautomatyzowanego trenażera chodu Prodrobot.

Wyróżnieni:

Wiktoria Bandura (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Umiejętności lokomocyjne uczniów z dysfunkcją wzroku na tle pełnosprawnych – ocena funkcjonalna za pomocą baterii testów TGMD-3

Izabella Habko (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ Kinesiologytapingu na porażenie VII nerwu czaszkowego u pacjentów neurologicznych.
Marlena Kotecka (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Porównanie terapii tkanek miękkich i poizometrycznej relaksacji mięśni u młodych dorosłych z dolegliwościami bólowymi mięśni kciuka.

Seweryn Goundorov (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych na obniżenie przewlekłego bólu napięciowego odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa u pracowników medycznych.

Paweł Kumięga (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu), Skuteczność fizjoterapii z zastosowaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego w usprawnianiu kończyny górnej u osób po udarze mózgu.

Zuzanna Jandziś (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Wpływ wybranych technik fizjoterapii na zmiany w wyglądzie twarzy kobiet po 30 roku życia.