PL

V Posiedzenie Krajowego Zespołu Kontrolerów

Podczas V posiedzenia Krajowego Zespołu Kontrolerów nowy przewodniczący Michał Przybycień przedstawił wizję rozwoju oraz plan rozszerzenie działań KZK. Kolejnym ważnym punktem posiedzenia było szkolenie z zakresu zasad prowadzenia kontroli, przeprowadzone przez mec.  Annę Banaszewską. Przedstawiono także aktualizację stanu prawnego – co zmieniło się od czasu utworzenia KZK.

W imieniu Prezydium, które na posiedzeniu było obecne w składzie: prezes Tomasz Dybek , wiceprezes Hanna Kowalewska , wiceprezes Dominika Batycka-Stachnik, prezes Tomasz Dybek podziękował pierwszej przewodniczącej Bogusławie Łudczak za wkład w dotychczasową pracę na rzecz zespołu oraz wkład w jego tworzenie.

Posiedzenie zespołu zakończyła część dyskusyjna oraz wolne wnioski.