PL

Stanowisko Prezydium KRF w sprawie agresji i przemocy wobec osób wykonujących zawody zaufania publicznego.