PL

Spotkanie z przedstawicielami Francuskiej Izby Fizjoterapeutów oraz organizacją EurHeCa

W dniu 29.09.2022 roku w Paryżu, na zaproszenie Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów wzięli udział w walnym posiedzeniu organizacji EurHeCa (European Health professionnals Competent authorities). W spotkaniu udział wzięli: Pascale Mathieu – Prezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów oraz EurHeCa, Jean-François Dumas – Sekretarz Generalny Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, dr Nicolas Pinsault – Wiceprezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, dr Ramon Aiguadé – Prezes Katalońskiej Izby Fizjoterapeutów oraz inni członkowie Biura Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, a także przedstawiciele kilku medycznych zawodów regulowanych z Francji, Belgii oraz Hiszpanii. KIF reprezentowali dr Tomasz Dybek – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Weronika Krzepkowska, Dział ds. Współpracy Międzynarodowej.

EurHeCa zrzesza organizacje reprezentujące medyczne zawody regulowane i jej celem jest w szczególności koordynacja wszystkich prac związanych z praktyką pracowników ochrony zdrowia na szczeblu Komisji Europejskiej. KIF jest członkiem EurHeCa od 2020 roku. Spotkanie w Paryżu było pierwszym, które odbyło się stacjonarnie od momentu wybuchu pandemii COVID-19.

Podczas spotkania przedstawiono główne wydarzenia na poziomie Unii Europejskiej, będące przedmiotem zainteresowania EurHeCa, braków kadrowych i aktualnej sytuacji w różnych krajach, uznawania dyplomów ukraińskich oraz inicjatyw będących w toku w związku z dyrektywą unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. KIF przedstawiła aktualną sytuację w Polsce – liczbę i rozmieszczenie fizjoterapeutów, rozszerzenie kompetencji o możliwość wykonywania szczepień przeciw COVID-19 oraz sytuację prawną osób z ukraińskimi dyplomami, chcącymi podjąć pracę jako fizjoterapeuta.

Ponadto spotkanie było dobrą okazją do zapoznania się prezesów jednych z największych izb fizjoterapeutów w Europie oraz poruszenia istotnych dla zawodu kwestii. Francja jest jednym z państw, która z powodzeniem realizuje pilotażowy projekt bezpośredniego dostępu (direct access) do fizjoterapeuty i zadeklarowała wsparcie we wdrażaniu podobnych rozwiązań w Polsce. Rozmawiano także o pilnej potrzebie wzmocnienia głosu fizjoterapeutów na terenie Unii Europejskiej, wyzwaniach związanych z mobilnością i uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Francuska Izba Fizjoterapeutów (l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes) jest jedną z 16 izb zawodowych we Francji, została powołana w 2004 roku i utworzona w 2006 roku, zrzesza ponad 100 tysięcy fizjoterapeutów. Francja jest drugim co do liczebności fizjoterapeutów krajem w Europie (na pierwszym miejscu są Niemcy). Polska pod względem liczebności fizjoterapeutów plasuje się na miejscu trzecim.