PL

Spotkanie przedstawicieli europejskich środowisk fizjoterapeutycznych

W dniu 12 września 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk fizjoterapeutycznych z wybranych krajów Europy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb oraz stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Estonii, Francji, Gruzji, Litwy, Łotwy, Czarnogóry, Rumunii oraz Słowacji.

Z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów udział wzięli: Maciej Krawczyk – Prezes KRF, Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF, Zbigniew Wroński – Wiceprezes KRF oraz członkinie Zespołu tematycznego do praw Międzynarodowych – Dalia Woźnica, Weronika Krzepkowska oraz Joanna Tokarska.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie bezpośredniego dostępu pacjentów do fizjoterapii, zasady regulacyjne europejskiego sektora fizjoterapii, migracja i mobilność specjalistów oraz dynamika zmian w świadczeniach fizjoterapeutycznych w Europie.

Przedstawiciele KIF zaprezentowali drogę do powstania polskiego samorządu zawodowego fizjoterapeutów, przyświecające mu cele i wyznaczone zadania oraz dotychczasowe reformy – w szczególności nowo powstałe praktyki fizjoterapeutyczne oraz wprowadzenie wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej.  Goście wskazali w jaki sposób fizjoterapeuci zrzeszają się w ich krajach – od fundacji i stowarzyszeń do prawnie ustanowionych izb samorządów zawodowych. Podkreślano znaczenie wymiany doświadczeń między państwami.

Dyskutowano na temat korzyści oraz konsekwencji bezpośredniego dostępu pacjenta do fizjoterapii, podkreślając w szczególności konieczność edukacji pacjentów i promocji zawodu, jak również wdrażania wytycznych WCPT do programów nauczania na kierunku fizjoterapia, aby jak najpełniej przygotować fizjoterapeutów do samodzielnego wykonywania zawodu. Przedstawiciel Francji przybliżył również zagadnienia nowej reformy Ministerstwa Solidarności i Zdrowia we Francji z dnia 9 września 2019 r., polegającej na umożliwieniu pacjentom skorzystania z bezpośredniego dostępu do usług fizjoterapeutycznych w ramach protokołu współpracy w przypadku skręceń stawu skokowego oraz ostrego bólu dolnego odcinka kręgosłupa do końca 2019 r.

W trakcie spotkania poruszane były również zagadnienia dotyczące migracji i mobilności fizjoterapeutów. Rozmawiano na temat przyczyn migracji oraz jej dalekosiężnych skutków. Zgodnie uznano, że migracja powinna być tematem dyskusji międzynarodowej – wysoki procent fizjoterapeutów w naszym regionie migruje, co zaczęło również stanowić przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej. Wystąpiono z propozycją kontaktu w tym zakresie z Komisją Europejską.

Wskazywano, że obecnie zmiany w fizjoterapii z perspektywy międzynarodowej następują w dwóch kierunkach – w kierunku regulacji zawodu (tworzenie izb, prawna regulacja zawodu) oraz w zakresie wykonywanych czynności (przyznawanie dodatkowych uprawnień fizjoterapeutom). Zmiany dotyczące zakresu kompetencji mają miejsce głownie na zachodzie Europy, gdzie fizjoterapia staje się bardziej wyspecjalizowana, ukierunkowana. Wschodnia część Europy dąży do regulacji zawodu oraz tworzenia struktur do jego działania; dynamicznie się rozwija. Przedstawiono propozycję, aby państwa wprowadzające nowe kompetencje dla fizjoterapeutów dzieliły się swoimi doświadczeniami z krajami, gdzie dane rozwiązania dopiero są planowane. Wiedza płynąca z tych doświadczeń może się przyczynić do przekonania władz oraz opinii publicznej do wprowadzenia nowych rozwiązań na lokalnym gruncie.