PL

Spotkanie organizacji EurHeCa w Krakowie

15 września odbyło się kolejne walne posiedzenie organizacji EurHeCa (European Health professionnals Competent authorities). Tym razem, z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów spotkanie miało miejsce w Krakowie.

W spotkaniu w Krakowie udział wzięli przedstawiciele medycznych zawodów regulowanych zrzeszonych w EurHeCa, w tym: Pascale Mathieu – prezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów oraz prezes EurHeCa, Maria da Conceição Bettencourt – wiceprezes Portugalskiej Izby Fizjoterapeutów, Rien Marinus – dyrektor Belgijskiej Izby Farmaceutów oraz sekretarz EurHeCa, Anne-Cécile Squifflet – prawnik Belgijskiej Izby Farmaceutów oraz członek zarządu EurHeCa, Clément Soulié – dyrektor EURALIA, Joseph Busuttil – sekretarz Maltańskiej Izby Farmaceutów, Serge Cailler – członek Francuskiej Rady Farmaceutów, Anne-Marie Curat i David Meyer – członkowie zarządu Francuskiej Izby Położnych oraz Charlotte Melchior i Sophie di Giorgio z Francuskiej Izby Fizjoterapeutów. KIF reprezentowali Tomasz Dybek – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Weronika Krzepkowska, Dział ds. Współpracy Międzynarodowej. Część osób dołączyła także do spotkania online.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne wydarzenia na poziomie UE, które leżą w obszarze zainteresowania EurHeCa takie jak np.: nowe inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej związane z prawem farmaceutycznym i dostępem do leków w czasach kryzysu, transgraniczne regulacje w zakresie zbierania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych czy aktualne rekomendacje Parlamentu Europejskiego w zakresie zdrowia publicznego.

Poruszono także problem, z którym aktualnie boryka się Portugalska Izba Fizjoterapeutów. W marcu 2023 roku wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, wskutek których izby w Portugalii utraciły pełną autonomię i możliwość samodzielnego decydowania o regulacji zawodu. Wprowadzono organy nadzorcze, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pacjenckich lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z zawodem medycznym. Problem ten jest szeroko dyskutowany w Portugalii, przygotowywane są ogólnokrajowe kampanie informacyjne, których celem ma być podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności regulacji zawodu i weryfikacji fizjoterapeuty, czy ma odpowiednie kwalifikacje.

Rozmawiano także o tematach związanych z dyrektywą unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym o aktualnej sytuacji w zakresie wymogów dotyczących obywatelstwa w przypadku dyplomów uzyskiwanych na terenie UE i różnic pomiędzy państwami. Uczestnicy spotkania wymienili się także spostrzeżeniami na temat europejskiej legitymacji zawodowej (EPC) i różnych trudności, które pojawiają się podczas rozpatrywania wniosków, a także na temat procesu uwierzytelniania dyplomów z wykorzystaniem modułu IMI.

Ponadto spotkanie było również dobrą okazją do rozmowy przedstawicieli izb fizjoterapeutów w Europie oraz poruszenia kwestii wspólnych ram kształcenia. Temat ten będzie niebawem szeroko dyskutowany, zaplanowano spotkanie online, aby omówić szczegóły merytoryczne.

EurHeCa zrzesza już 15 organizacji reprezentujących medyczne zawody regulowane i jej celem jest w szczególności koordynacja wszystkich prac związanych z praktyką pracowników ochrony zdrowia na szczeblu Komisji Europejskiej. KIF jest członkiem EurHeCa od 2020 roku.