PL

Ruszył międzynarodowy projekt pt. “Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe” (SMARTherapy+)

Projekt SMARTherapy+: Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe.

Projekt pt. “Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe” (akronim: SMARTherapy+), nr 2020-1-PL01-KA203-082292, realizowany jest w ramach programu Erasmus+ Call 2020 Key Action 2, Strategic Partnerships in the field of Higher Education- strategic partnerships for innovation. Koordynatorem projektu jest Politechnika Śląska, a do zespołu projektowego należą Fondazione Politecnico di Milano (Włochy), Universitat zu Lubeck (Niemcy) oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Polska).
Prace projektowe trwają od listopada 2020 r., a planowane zakończenie nastąpi w październiku 2023 r.

Projekt SMARTherapy+ ukierunkowany jest na opracowanie profesjonalnego i ustandaryzowanego kursu e-learningowego w zakresie fizjoterapii chodu, którego główną zaletą będzie nauka oparta na wielowymiarowych i interaktywnych scenariuszach opracowanych na podstawie utworzonej bazy studium przypadków. Planowane jest uwzględnienie 20 różnych chodów z zakresu neurologii, ortopedii, chorób wieku rozwojowego i geriatrii.

Opracowane innowacyjne narzędzie edukacyjne będzie intuicyjne w obsłudze, a treści szkoleniowe łatwe do zrozumienia dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (materiały szkoleniowe będą bazować na cyfrowych grach edukacyjnych i środowisku wirtualnej rzeczywistości). Ponadto narzędzie będzie łatwo dostępne i powszechne dzięki mechanizmowi wspomagającemu uczenie się na odległość. W szczególności SMARTheraphy+ jako narzędzie do nauki będzie cyfrową i nowoczesną platformą uczenia się w zakresie fizjoterapii, obejmującą trzy podstawowe komponenty: UŻYTECZNA WIEDZA: podstawowy zakres wiedzy praktycznej niezbędnej do zapewnienia aktualnych i niezbędnych umiejętności przyszłym fizjoterapeutom; DOSTĘPNA WIEDZA: tworzenie trwałego narzędzia edukacyjnego, które zagwarantuje równy dostęp do wiedzy w całej Europie; WIEDZA NIEWYKLUCZAJĄCA: stworzenie efektywnego narzędzia edukacyjnego, które zagwarantuje uzyskanie efektów uczenia się przez uczestników kursu o różnym zapleczu edukacyjnym, z różnym wykształceniem poprzez dostosowanie metodologii uczenia się do zróżnicowanej zdolności absorpcyjnej.

Beneficjentem projektu są nauczyciele akademiccy w zakresie fizjoterapii, studenci fizjoterapii, lekarze. Instytucjonalnie są to uczelnie medyczne i wychowania fizycznego, oferujące kierunki i specjalności w zakresie fizjoterapii. Projekt ma charakter edukacyjny i nie jest związany z działalnością komercyjną.

Zapisy na kurs online rozpoczną się 15.09.2023. Udział w kursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: www.smartherapyplus.eu

Kontakt: Agnieszka Ziętkiewicz, Politechnika Śląska
e-mail: [email protected]