PL

Rusza program pilotażowy “Recepta na Ruch”. Zgłoś się!

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia proceduje aktualnie projekt rozporządzenia dotyczący nowego programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860. Program ma przede wszystkim służyć upowszechnianiu aktywności fizycznej pośród społeczeństwa pod opieką fizjoterapeutów.

Celem głównym programu pilotażowego “Recepta na Ruch” jest ocena organizacji i efektywności objęcia osób powyżej 25 roku życia diagnostyką oraz profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w których zalecana jest aktywność fizyczna. Profilaktyka ma być uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta. Pilotaż ma stanowić odpowiedź na notowany w Polsce wzrostowy trend występowania nadwagi i otyłości, a także niewystarczający poziom aktywności fizycznej lub jej niewłaściwe dobranie. Programem zostanie objętych 15 000 osób w całej Polsce, w proporcjonalnym podziale na województwa.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia na stronach Oddziałów Wojewódzkich rozpoczął zamieszczanie szczegółowych informacji o naborze świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych właściwych województwom OW NFZ i zgłaszania się celem realizacji ww. programu pilotażowego.

Ogłoszenia dotychczas opublikowane:

Pomorski OW NFZ: https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-swiadczeniodawcy/program-pilotazowy-recepta-na-ruch,9779
Dolnośląski OW NFZ: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;59190&des=1;2
Kujawsko-Pomorski OW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/4091/pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza-nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch
Małopolski OW NFZ: https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/ministerstwo-zdrowia-zaprasza-swiadczeniodawcow-do-zglaszania-sie-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,3031.html
Podlaski OW NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/program-pilotazowy-recepta-na-ruch/
Śląski OW NFZ: https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow/item/127743-pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza
Zachodniopomorski OW NFZ: https://www.nfz-szczecin.pl/hyc8v_news_4390_informacja_o_zalozeniach_programu_pilotazowego_bdquorecepta_na_ruchquot.htm
Mazowiecki OW NFZ: http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-ww-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,2025.html
Lubelski OW NFZ: https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6462
Świętokrzyski OW NFZ: https://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/komunikat-w-sprawie-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch/
Lubuski OW NFZ: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/8712/Program_pilotazowy___Recepta_na_Ruch/
Warmińsko-Mazurski OW NFZ: https://www.nfz-olsztyn.pl/swiadczeniodawca/poszczegolne-rodzaje-swiadczen/rehabilitacja-lecznicza/informacja-dotyczaca-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,36.html
Opolski OW NFZ: http://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/aktualnosci-dla-swiadczeniodawcy/komunikat-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,50.html
Wielkopolski OW NFZ: https://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/17881/