PL

Przetarg ogłoszony przez PFRON na wybór 4 Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej


Informujemy, że 20 lutego 2019 roku został ogłoszony przez PFRON przetarg na wybór 4 Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) testujących nową na polskim rynku formułę kompleksowej rehabilitacji w ramach realizowanego przez PFRON projektu koncepcyjnego pt. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu  lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy. W pilotażu weźmie udział 600 uczestników – po 150 w każdym z wybranych ośrodków. Kompleksowa rehabilitacja w ORK obejmie 3 moduły: zawodowy (doradztwo zawodowe, szkolenia potwierdzone certyfikatami, pośrednictwo pracy), medyczny oraz psychospołeczny (wsparcie społeczno-psychologiczne grupowe i indywidualne).

Ogłoszenie znajduje się pod adresem: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/