PL

Przedstawiciele KIF na międzynarodowej konferencji branżowej w Bratysławie

W Bratysławie, 22-23 września br. odbyła się “Międzynarodowa konferencja branżowa – Dni Fizjoterapeutów”. Na zaproszenie Słowackiej Izby Fizjoterapeutów w konferencji udział wzięli także przedstawiciele KIF.

Wiceprezes KRF dr Dominika Batycka-Stachnik została zaproszona do panelu dyskusyjnego dotyczącego fizjoterapii w chorobach wewnętrznych i w swoim wystąpieniu omawiała prehabilitację jako optymalny model przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej. Wiceprezes mówiła o tym, czym dokładnie jest prehabilitacja, po co, kiedy i w jaki sposób powinno się ją wprowadzać, z jakimi wyzwaniami wiążą się operacje kardiochirurgiczne oraz jaki jest dokładny model postępowania prehabilitacyjnego.

W panelu dotyczącym legislacji i regulacji zawodowych fizjoterapeutów w Czechach, Polsce i innych państwach Europy uczestniczyła Weronika Krzepkowska, starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej KIF. Przedstawiła korzyści płynące z uregulowania zawodu fizjoterapeuty w Polsce, najważniejsze informacje na temat naszej grupy zawodowej oraz cele, które samorząd chce realizować w Polsce w najbliższych latach. Podczas panelu dyskutowano także o różnicach i podobieństwach w regulacjach zawodowych w państwach UE oraz o tym, gdzie fizjoterapeuci mają największą autonomię.

Konferencja była także okazją do nawiązania bliższej współpracy i wymiany doświadczeń z przedstawicielami izb i stowarzyszeń fizjoterapeutów ze Słowacji i Czech. Słowacką Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała prezes Diana Dudášová, natomiast Czeski Związek Fizjoterapeutów (UNIFY) prezes Vladan Toufar. Pośród tych państw to w Polsce fizjoterapeuci mają największą samodzielność w wykonywaniu zawodu, co spotkało się z dużym uznaniem, a także pytaniami o możliwe obszary współpracy na korzyść naszych grup zawodowych.

Pełny program konferencji: https://komorafyzioterapeutov.sk/aktuality/den-fyzioterapeutov-2023-bratislava/