PL

Profesor Andrzej Zembaty nie żyje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Andrzeja Zembatego, jednego z nestorów polskiej fizjoterapii. 

Profesor Andrzej Zembaty był wspaniałym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń adeptów fizjoterapii, autorem lub współautorem kilkudziesięciu podręczników i publikacji, z których do dziś korzystają osoby kształcące się w zawodzie fizjoterapeuty. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w 1990 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji. Od 1996 r. był profesorem zwyczajnym.

Przez większość życia był związany z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pełniąc liczne ważne funkcje na uczelni. Pracował tam jako kierownik Zakładu Rehabilitacji Ruchowej, pełnomocnik Rektora ds. Powołania Wydziału Rehabilitacji, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych, prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych w nowo powołanym Wydziale Rehabilitacji i prodziekan ds. dydaktyki. Przed odejściem na zasłużoną emeryturę związany był z katowicką Akademią Wychowania Fizycznego, gdzie objął stanowisko kierownika Zakładem Kinezyterapii.

Życiorys prof. A. Zembatego

W 2017 r., w dowód uznania zasług Profesora, świeżo ukonstytuowana Krajowa Rada Fizjoterapeutów nadała mu Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty z numerem 001.

Profesor Andrzej Zembaty był niekwestionowanym autorytetem dla całej społeczności fizjoterapeutycznej i pozostanie na zawsze w naszej pamięci!