PL

Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

27 września 2021 roku została podpisana deklaracja powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (OPSZZP). Celem powołania Porozumienia jest stworzenie przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń, a także zapewnienie współdziałania samorządów zawodowych w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów. Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest członkiem OPSZZP. 23 listopada 2022 r. Krajowa Rada Radców Prawnych objęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania.  

25 stycznia 2023 r o godz. 12.00. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie OPSZZP.

Posiedzenie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Włodzimierz Chróścik przedstawiając plan pracy Porozumienia na najbliższe tygodnie, po czym spotkanie kontynuowała Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP.

Podsumowanie najważniejszych tematów:

  • Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła pracę nad stworzeniem strony internetowej OPSZZP. Strona ma być gotowa na początku marca br. Każdy Samorząd będzie mógł prezentować aktualne inicjatywy i opisywać swoje działania, można tam będzie zamieszczać m.in. statystyki dotyczące poszczególnych Samorządów oraz stanowiska podjęte przez Porozumienie,
  • KIRP przygotowała 3 projekty papieru firmowego OPSZZP,
  • Dyskutowano nad terminem i formułą Pikniku Porozumienia w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego. Zdecydowano, że wydarzenie w 2023 r. powinno odbyć się również we wrześniu (tak, jak w zeszłym roku). Dyskutowano również nad formułą Pikniku Porozumienia – czy będzie to jedno ogólnopolskie wydarzenie, czy kilka równoległych w poszczególnych regionach kraju,
  • Przedstawiciel Izby Architektów RP przedstawił stanowisko w sprawie ponownego podjęcia prac nad ustawą o zawodzie architekta. Przedstawiciele Porozumienia będą kontynuować rozmowy na ten temat na kolejnych posiedzeniach,
  • Przedstawiciel Izby Architektów RP zainicjował temat rozpowszechnienia zbiórki pieniężnej na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Miejski Szpital w Izium był największą placówką medyczną obwodzie charkowskim, został zniszczony przez wojska rosyjskie, obecnie pracuje na 10 proc. możliwości. Padła prośba o rozpowszechnianie na facebooku tej inicjatywy o poniższej treści: „Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2 pod hasłem: „Razem odbudujmy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”. Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące”.