PL

Polski fizjoterapeuta wyróżniony na arenie międzynarodowej

Z dumą informujemy, że dr Sebastian Rutkowski, fizjoterapeuta z Opola, otrzymał prestiżowe wyróżnienie na kongresie w Kanadzie. Działalność naukowa dr Rutkowskiego skupia się na zastosowaniu rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji. Jest autorem 25-ciu publikacji w tym obszarze (w tym przeglądów systematycznych, metaanaliz i artykułów z oryginalnymi badaniami), pełnił funkcję kierownika 7 grantów, jak również rozwijał się naukowo na dwóch stażach podoktorskich we Włoszech. Jego praca została doceniona na międzynarodowym forum, podczas kongresu International Society for Virutal Rehabilitation (ISVR), który odbył się 23-25 lipca 2023 r. w Montrealu (strona wydarzenia: https://isvr.org/wcisvr-2023/).

Na kongresie zostali nagrodzeni naukowcy zasłużeni w rozwoju tego podejścia terapeutycznego. Profesor Mindy Levin otrzymała wyróżnienie za całokształt swojej aktywności na przestrzeni 25 lat pracy badawczej, a dr Naomi Gefen oraz dr Rutkowski otrzymali nagrodę ISVR Early Career Investigator Award. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest początkującym naukowcom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w dziedzinie rehabilitacji wspieranej wirtualną rzeczywistością. Laureat został zaproszony do osobistego odbioru nagrody i wygłoszenie wykładu podczas tego wydarzenia. Link do wyników konkursu: https://isvr.org/awards/

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wsparła udział laureata w kongresie ISVR, zgodnie z decyzją Zespołu Tematycznego ds. Nauki, który zarekomendował przyznanie dofinansowania na ten cel.

Laureatowi serdecznie gratulujemy zdobycia tak ważnego i prestiżowego wyróżnienia, a także życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej i naukowej, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej!

Dr Sebastian Rutkowski to absolwent wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską na wrocławskiej AWF, obecnie w trakcie postępowania habilitacyjnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują implementację wirtualnej rzeczywistości w procesie rehabilitacji oraz zastosowanie podejścia telemedycznego. Dr Rutkowski jest też wykładowcą – jako adiunkt wykłada w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Jest też praktykiem fizjoterapii – od 7 lat prowadzi własny gabinet i na co dzień pracuje z pacjentami. Dr Rutkowski pełni również aktywną rolę w KIF jako członek zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej. Jest autorem projektu pod roboczym tytułem „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, który uruchomiony będzie w 4. kwartale 2023 r. (o szczegółach napiszemy niebawem).