PL

Pismo ws. zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości kierowane do KIF prezentujemy pismo skierowane (w dniu 28 marca) na ręce Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwiłła, podpisane przez Pana Macieja Krawczyka – Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie zawierania umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

pismo2703