PL

Pierwsze posiedzenie OPSZZP pod przewodnictwem NIL

4 grudnia 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Naczelnej Izby Lekarskiej. Wcześniej Porozumieniu przewodniczyła Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja dotycząca dalszego rozwoju Porozumienia i możliwości wprowadzenia form współpracy pomiędzy izbami w ramach podgrup tematycznych.

Uczestnicy spotkania potwierdzili, że Porozumienie jest kluczową platformą do wymiany doświadczeń i dbania o kwestie związane z rolą samorządów w porządku prawnym.

Wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2024 roku.