PL

Oświadczenie KIF trafiło do Ministra Zdrowia

Oświadczenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów w związku z publikacją na politykazdrowotna.com  “Ł. Szumowski: nie ma możliwości prawnych, aby dać znaczone pieniądze dla fizjoterapeutów”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w dialogu z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia wskazywała na nierówność w traktowaniu zawodów medycznych. Niestety, słowa Ministra Zdrowia tylko potwierdzają i utrwalają ten stan. Wynika z nich, iż w systemie zdrowia są równi i równiejsi. Komentując strajk fizjoterapeutów, Minister Zdrowia wskazuje na brak możliwości prawnych przekazania tzw. „znaczonych pieniędzy” dla fizjoterapeutów. Pragniemy zauważyć, iż obecny Minister Zdrowia, dokonując nowelizacji rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadził odrębne regulacje w zakresie przeznaczenia określonych środków finansowych dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Oznacza to, że taka sama możliwość istnieje również wobec innych grup zawodowych, w tym dla fizjoterapeutów.

Zwracamy się z apelem o podjęcie rozmów na temat urealnienia wynagrodzeń dla fizjoterapeutów. Jesteśmy zainteresowani wypracowaniem rozwiązań systemowych, a nie kolejnych działań ad hoc. Tylko długofalowe inicjatywy mogą zapewnić właściwą opiekę polskim pacjentom. Podstawą rozmów mogą być dane o zarobkach polskich fizjoterapeutów, które pozyskamy z profesjonalnego badania opinii publicznej wykonanego przez niezależny ośrodek badawczy, jak również z weryfikacji faktycznej wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych przez publicznego płatnika.

Nie chcemy słuchać, że pieniędzy nie ma. Rozmawiajmy o tym jak fundusze, które mamy już w systemie, wydawać bardziej racjonalnie i efektywnie.

Warto przypomnieć, że fizjoterapeuci to samodzielny zawód medycznych posiadający ustawowo określone kompetencje oraz niezależny samorząd zawodowy powołany ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie z dniem 31 maja 2016 r. W Polsce fizjoterapeuci w liczbie 61 650 stanowią trzecią grupę zawodową w służbie zdrowia.