PL

OPINIOWANIE: Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt zakłada zmianę całego załącznika określającego katalog wyrobów medycznych. Załącznik uzyskał całkowicie nowy kształt i numerację, według kodów a nie liczb porządkowych. Dodatkowo zostały wprowadzone skróty na określenie osób uprawnionych do wystawiania zleceń, co ma wprowadzić większą przejrzystość w układzie tabeli i ułatwić jej odczytywanie.

Projekt dokonuje też zmian w zakresie uprawnień do zlecania wyrobów medycznych przez magistrów fizjoterapii i specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.

Link do projektu: Projekt (legislacja.gov.pl)

Ze względu na istotność projektu chcielibyśmy również uzyskać stanowisko fizjoterapeutów. Wszelkie Państwa sugestie prosimy przesyłać na adres: [email protected].

W związku z koniecznością opracowania stanowiska prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 6 lipca br.