PL

Odznaczeni “Za długoletnią pracę fizjoterapeuty”

Dwunastu osobom, podczas uroczystości w siedzibie KIF, wręczono honorowe odznaki “Za długoletnią pracę fizjoterapeuty”. Wyróżnieni nie kryli wzruszenia. Rekordzista wśród obecnych przepracował w zawodzie 55 lat.  

Gościom pogratulowali i podziękowali w imieniu samorządu prezes KRF dr Tomasz Dybek oraz przewodniczący zespołu tematycznego ds. historii fizjoterapii oraz nagród i odznaczeń dr hab. Mariusz Migała.

Odznaczeni zostali:

 • Roman Lorenc – 55 lat pracy w zawodzie
 • Helena Moryksiewicz – 53 lata pracy w zawodzie
 • Romuald Tokarski – 50 lat pracy w zawodzie
 • Jerzy Ziółkowski – 48 lat pracy w zawodzie
 • Grażyna Ziółkowska – 48 lat pracy w zawodzie
 • Tomasz Chromiński – 47 lat pracy w zawodzie
 • Sławomir Kubikowski – 45 lat pracy w zawodzie
 • Grzegorz Zyzek – 44 lata pracy w zawodzie
 • Wiesława Torbe – 43 lata pracy w zawodzie
 • Elżbieta Nentwig – 41 lat pracy w zawodzie
 • Barbara Krzyśko – 38 lat pracy w zawodzie
 • Maciej Bogdan – 35 lat pracy w zawodzie

Uroczystość wręczenia odznak odbyła się 24 kwietnia, czyli niemal rok od podjęcia przez KRF uchwały w sprawie ustanowienia honorowej odznaki KIF „Za długoletnią pracę fizjoterapeuty” (25 kwietnia 2023 r.). Od tamtej pory zdecydowano o przyznaniu odznak 22 osobom. 4 odznaki zostały wręczone w ostatnich miesiącach, 12 wczoraj. Pozostałe – dla osób, które nie mogły dotrzeć na uroczystość w KIF – będą przekazywane w regionach.

Odznaka przyznawana jest fizjoterapeucie, który przepracował co najmniej 30 lat wykonując czynności fizjoterapeutyczne oraz m.in. odznacza się nieskazitelnym charakterem, w szczególności przestrzega zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty.

Wniosek o przyznanie odznaki może złożyć: członek Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, co najmniej 5 członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, pracodawca, organizacja społeczna, naukowa, zawodowa lub inna instytucja zatrudniająca bądź współpracująca z fizjoterapeutą. Odznaka może być przyznana tej samej osobie tylko raz. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zespół tematyczny ds. historii, nagród i odznaczeń KRF, który przygotowuje rekomendację merytoryczną wraz z krótkim uzasadnieniem. Ostateczną decyzję w zakresie przyznania odznaki podejmuje Prezydium KRF.