PL

Od 1 sierpnia waloryzacja składek członkowskich KIF

Większość samorządów zawodów medycznych urealniła wysokość składek członkowskich w 2023 r., natomiast w naszym samorządzie nadal obowiązywała składka z 2017 roku w wysokości 25 złotych.

13 czerwca 2023 r., podczas posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na wniosek członków KRF, uchwalono zmianę sposobu naliczania składki, a co za tym idzie – jej nowy wymiar. 

Zgodnie z zapisami uchwały nr 261/II KRF, od 1 sierpnia 2023 r. składka będzie wynosiła 0,75% wynagrodzenia zasadniczego ustalanego dla fizjoterapeuty zatrudnionego na stanowisku z wymaganym średnim wykształceniem (czyli poziom technika i licencjata), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

To oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. składka będzie wynosiła 45 zł.

Sposób obliczenia: 0,75% z 5 965,38 zł daje 44,74 zł, a po zaokrągleniu – 45 zł.

Zaokrąglenie wynika z uchwały, która wskazuje, że “Kwotę składki członkowskiej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.”

Warto dodać, że dotychczasowa składka 25 zł w stosunku do minimalnej pensji fizjoterapeuty na poziomie technika i licencjata obecnie powinna mieć nominalną wartość 59 zł (według stawek wynagrodzeń od 1 sierpnia).

Zgodnie z zapisami uchwały wysokość składki będzie waloryzowana co roku (na dzień 1 sierpnia).

UCHWAŁA nr 261/II KRF

Przypominamy, że terminowe opłacanie składek oznacza dla członków naszego samorządu dostęp do wielu korzystnych rozwiązań m.in.:

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu FIZJO-LEARNING, którego sercem jest platforma edukacyjna Fizja z bezpłatnym dostępem do licznych szkoleń (online i stacjonarnych) z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, pediatrycznej, kardiologicznej, pulmonologicznej, uroginekologicznej, onkologicznej i niedziedzinowej. Zaloguj się do platformy: https://fizja.pl/

Opieka Prawna dla fizjoterapeutów – szybka, kompleksowa i bezpłatna porada prawna dla fizjoterapeuty, zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych, dostępna pod numerem telefonu: 501 538 539. Dowiedz się więcej: https://kif.info.pl/opieka-prawna/

Finezjo – bezpłatna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja do prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, dostępna zarówno dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych, jak i podmiotów leczniczych. Wejdź i sprawdź: https://finezjo.pl/

Karty sportowe – możliwość korzystania z tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez KIF: https://kif.info.pl/nowa-lepsza-oferta-kart-sportowych-dla-czlonkow-kif/

Portal Fizjoterapeuty – platforma, przez którą zapiszesz się na szkolenia, zaktualizujesz swoje dane, sprawdzisz saldo, a także uzyskasz dostęp do ważnych dokumentów. Jeśli jeszcze nie masz konta w Portalu, załóż je niezwłocznie: https://logowanie.kif.info.pl/

To nie wszystko – pełną listę korzyści znajdziesz tutaj: https://kif.info.pl/informacje/co-zyskujesz-nalezac-do-kif-i-regularnie-oplacajac-skladki/

Przypominamy także, że na stronie KIF znajdują się komunikaty, które wskazują, jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia zasadniczego:

Podwyżki dla fizjoterapeutów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Ile od 1 lipca zarobią fizjoterapeuci zatrudnieni w podmiotach leczniczych? – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)