PL

Ochrona zdrowia w samorządach – w poszukiwaniu efektywności

Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności, przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu związanego z liczbą narodzin. Jak efektywnie sprzyjać poprawie zdrowotności mieszkańców i jak będą zmieniać się w najbliższych latach oczekiwania wobec polityki samorządu w obszarze zdrowia? – to kluczowe pytania dyskusji na temat ochrony zdrowia w samorządach.

Moderatorem dyskusji był red. Marcin Piasecki z dziennika Rzeczpospolita, a wśród panelistów znaleźli się:

  1. Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
  2. Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  3. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
  4. Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów
  5. Anna Prokop – Staszecka – Dyrektor Naczelna Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Dyskusję rozpoczęła Anna Prokop – Staszecka, która odniosła się do strategii długoletnich opartych na mapie potrzeb w kontekście programów zdrowotnych opracowywanych przez samorządy. Potrzeba stworzenia takich programów jest konieczna, głównie dla zachowania racjonalności i przewidywalności wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia.

Reforma służby zdrowia była jest i będzie. Elżbieta Fryźlewicz Chrapisińska powołała się na analizę NFZ, która mówi że mniej więcej do 2025 roku będzie wzrastać liczba pacjentów z chorobami wieńcowymi i nie tylko, to wiążę się z faktem starzejącego się społeczeństwa w Polsce i nowymi wyzwaniami jakie stoją przed Funduszem i wszystkimi stronami zaangażowanymi w budowę systemu ochrony zdrowia.

Kontrolowanie i rekomendowanie rozwiązań w ochronie zdrowia to kluczowe działalności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Żaden system ochrony zdrowia nie jest w stanie ponosić wzrastających kosztów leczenia pacjentów, które wynikają ze zmian demograficznych bez odpowiednio zaplanowanej polityki prewencyjnej. Zdaniem Grzegorza Juszczyka cykl debat zapoczątkowanych przez Ministra Zdrowia pod nazwą „Wspólnie dla Zdrowia” powinno dać odpowiedź na kluczowe wyzwania i znaleźć rozwiązania dla problemów pojawiających się w systemie ochrony zdrowia.

Bardzo częstym i niepokojącym zjawiskiem jest niezgłaszanie się pacjentów na badania czy konsultacje, na które pacjenci są rejestrowani. Ta średnia wynosi ok 30%. I tutaj znajduje się potencjał do poprawy efektywności powiedział Juszczyk. Do tego problemu odniósł się także Minister Bartłomiej Chmielowiec, który stwierdził, że często problem ten nie wynika ze złej woli pacjenta: „Pacjent po prostu albo nie może się dodzwonić do placówki medycznej typu przychodnia, albo po prostu nikt nie odbiera. I to właśnie tutaj należy zdecydowanie szybciej wprowadzić rozwiązania telemedyczne, które przyniosłyby oczekiwane skutki jak również poprawiły efektywność”. W niektórych krajach rozważa się nawet wprowadzenie opłaty rezerwacyjnej jako odpowiedź na ten problem.

Minister Chmielowiec odniósł się do programów zdrowotnych prowadzonych przez JST „Jeśli chodzi o prowadzenie programów polityki zdrowotnej przez samorządy, to puntem wyjścia staje się diagnoza, na bazie której powstają potrzeby zdrowotne w odpowiednich województwach przez co precyzyjniej można kontrolować i dopasowywać strumień pieniędzy dla ludzi mieszkających w tych województwach i dopiero po tym zapada decyzja o polityce zdrowotnej w postaci konkretnego programu”

Pojawiają się coraz częściej programy zdrowotne związane z rehabilitacją, co zdaniem Tomasza Niewiadomskiego świadczy o coraz większej potrzebie i problemie, który występuje zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, które wolny czas głównie spędzają przed komputerem.

Wyzwań zdrowotnych jest bardzo dużo, co wiąże się z finansami. Mamy 6% PKB wydatków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, co może zniwelować problem nierówności przyznawania określonych budżetów w zależności od regionu Polski, jak zatem te pieniądze wydawać mądrze i efektywnie? Paneliści zgodnie uznali, że być może debata publiczna zapowiedziana przez Ministra Zdrowia da pełną odpowiedź i pozwoli wypracować długoterminową strategie finansową dla systemu ochrony zdrowia.