PL

MZ zgodziło się ze stanowiskiem Prezesa KRF w sprawie samodzielności

Z uwagi na liczne zapytania zgłaszane do Izby, Prezes KRF zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie stosowania przepisów koszykowych w kontekście uprawnień zawodowych wynikających z ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

W zakresie samodzielności zawodowej Ministerstwo potwierdziło, że „uprawniony do wizyt fizjoterapeutycznych jest fizjoterapeuta, który ukończył w 2022 roku studia i uzyskał tytuł magistra zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy”, o czym pisaliśmy w komunikacie z dnia 24 lutego 2023r. : KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA WIZYT FIZJOTERAPEUTYCZNYCH – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Ministerstwo potwierdziło również, że fizjoterapeuta wykonujący czynności zawodowe w warunkach ośrodka/oddziału dziennego ma prawo – w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych przez lekarza zabiegów fizjoterapeutycznych – domagać się ich zmiany, a w sytuacji ostatecznej – w przypadku niemożności porozumienia z lekarzem zlecającym – nawet odmówić wykonania określonego świadczenia wpisując ten fakt do dokumentacji medycznej.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wskazało, że w przypadku wątpliwości co do korzystania przez pacjentów z rehabilitacji domowej, fizjoterapeuta może ten fakt zgłosić lekarzowi, który jest właściwy do dokonania zmiany w tym zakresie (ustalenia, że stan zdrowia pacjenta pozwala na skorzystanie przez niego z fizjoterapii prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych).

Poniżej prezentujemy list ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia:

DPP.38.2022_MZ dotyczące spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacja lecznicza