PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów odstąpiła od członkostwa w World Physiotherapy

Z dniem 31 grudnia 2022 roku, Krajowa Izba Fizjoterapeutów odstąpiła od członkostwa w Światowej Konfederacji Fizjoterapii – World Physiotherapy. Uchwałę stanowiącą o nieprzedłużaniu trzyletniego członkostwa KIF na 2023 rok, poddano pod głosowanie na posiedzeniu KRF w listopadzie 2022 roku. Rezygnacja została złożona zgodnie z zapisami artykułu 15.1 konstytucji World Physiotherapy, a z jej pełną treścią można zapoznać się poniżej. Pod listem znajduje się także wcześniejsza korespondencja mailowa w tej sprawie.

Letter for the attention of World Physiotherapy

 

korespondencja KIF_WP

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapewniła także World Physiotherapy, że jest otwarta na partnerską formę współpracy i pozostaje do dyspozycji jako rzetelne źródło informacji na temat fizjoterapii w Polsce. Jednocześnie chcemy podkreślić, że pracujemy nad rozszerzaniem kontaktów z innymi izbami i organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów w Europie, m.in. z izbą we Francji, Włoszech czy organizacjami w Niemczech. Wspólnie dzielimy się doświadczeniami i szukamy nowych pomysłów na współpracę oraz promocję dorobku polskiej fizjoterapii na arenie międzynarodowej.