PL

Komunikat NFZ w sprawie sposobu rozliczania przez placówki medyczne tzw. 1/12 kontraktu

Informujemy, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat w sprawie sposobu rozliczania przez placówki medyczne tzw. 1/12 kontraktu. Oto link do komunikatu: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/sposob-rozliczania-przez-placowki-medyczne-tzw-112-kontraktu,7877.html.

Czasowy mechanizm wypłaty 1/12 wartości umowy został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i wygasł z dniem 4 września. Następnie z dniem 9 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwiło w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek świadczeniodawcy, ustalenie należności dla danego zakresu świadczeń jako iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (1/12 wartości umowy dla zakresu).

Początkowo placówki miały odrobić otrzymaną bez sprawozdawczości należność na mocy ww. przepisów do końca 2020 r., jednak ze względu na trwający stan epidemii okres ten został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Poprzednie komunikaty KIF dotyczące tej materii można znaleźć pod linkami:

https://kif.info.pl/wazny-komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-dot-zasad-rozliczania-swiadczen/

https://kif.info.pl/wazne-zmiany-w-zakresie-owu/

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zmian-w-zakresie-realizacji-umow-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-mozliwosci-otrzymania-zaliczki-w-ramach-umow-zawartych-z-nfz/

NEWSLETTER