TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Bydgoszczy

W dniu 7 grudnia 2022 r. w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w woj. kujawsko-pomorskim spotkanie fizjoterapeutów z dr Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu.

Spotkanie otworzyła Dorota Ratuszek-Sadowska, koordynator wojewódzki, która przywitała zgromadzonych gości. Po ciepłym powitaniu dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu. Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, Kierownik Działu Szkoleń KIF, która szczegółowo omówiła nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”. Dzięki niemu 20 tysięcy fizjoterapeutów posiadających PWZFz będzie mogło poszerzać wiedzę i odkrywać nowe kierunki rozwoju zawodowego.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Ewelina Okoniewska, Koordynator województwa lubelskiego, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, dr Justyna Stępowska, Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego KIF, Michał Dylewski, Maciej Kubicki, Mikołaj Kowalski – członkowie KRF województwa kujawsko-pomorskiego oraz fizjoterapeuci i studenci kierunku fizjoterapia.

Wśród zaproszonych należy wymienić:

 • prof. BSW dr hab. Magdalenę Hagner-Derengowską – Prorektor, Pełnomocnika ds. kierunku Fizjoterapia,
 • dr Martę Podhorecką – Prodziekan ds. Studenckich oraz
 • członków KRF I kadencji: dr Annę Pyszorę, dr. Sebastiana Szypera i mgr. Mateusza Łakomskiego.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Niech będzie to początek naszych wspólnych działań dla fizjoterapeutów w woj. kujawsko-pomorskim.

Projekt “Aktywna przerwa w pracy” zaprezentowany na konferencji dotyczącej zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy

12 maja br.odbyła się konferencja pt. “Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy”. Wzięło w nim udział kilku ekspertów – wśród nich dr n.med. Marta Podhorecka, która reprezentowała Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Tematem jej wystąpienia było omówienie projektu KIF pt. „Aktywna przerwa w pracy”: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy

Oto pełna lista prelegentów:

 • Źródła zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego – dr Hanna Styczyńska, Collegium Medicum UMK;
 • Ocena ryzyka zawodowego jako istotny czynnik ograniczania zagrożeń w środowisku pracy – Robert Walentyn, p.o. nadinspektora OIP Bydgoszcz;
 • Niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu z perspektywy ZUS – dr n.med. Jerzy Kąkol, Główny Lekarz Orzecznik ZUS;
 • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego jako problem społeczny – dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Fizjoprofilaktyka jako element prewencji urazów w miejscu pracy – mgr Arkadiusz Mrzygłód, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, oddział kujawsko-pomorski;
 • Aktywna przerwa w pracy – dr Marta Podhorecka, Krajowa Izba Fizjoterapeutów;
 • Ergonomiczne stanowisko komputerowe – Piotr Piotrowski, Fellowes Polska;
 • Dobre praktyki ograniczające obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – Jacek Kalwas, spec. BHP, Warbud.

Konferencja była przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców, ekspertów oraz pracodawców w celu promowania bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększania świadomości dot. schorzeń mogących występować w środowisku pracy. Jest to działanie w ramach europejskiej kampanii EU-OSHA “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Zapis konferencji jest dostępny na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=cmpgAzGuH9c

Marta Podhorecka ekspertem w kampanii “Planuję długie życie”

Marta Podhorecka, członkini KRF z województwa kujawsko-pomorskiego, została zaproszona jako ekspert do kampanii społecznej “Planuję długie życie”. Pod tym hasłem Ministerstwo Zdrowia zaplanowało szereg działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Celem kampanii jest poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniu na nowotwory, a także zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne pod kątem nowotworowym.

Kampania jest częścią Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) – wieloletniego programu, obejmującego lata 2020-2030, którego ambicją jest wprowadzenie kompleksowych zmian w polskiej onkologii.

Cieszymy się, że w tym kontekście pojawia się również fizjoterapia i fizjoprofilaktyka. Jak czytamy w artykule Marty Podhoreckiej pt. “Ruszam się, bo planuję długie życie”: Regularna aktywność fizyczna jest kluczowym elementem fizjoprofilaktyki, którą, w zależności od możliwości organizmu, należy wdrażać w każdej dekadzie życia. Systematyczny ruch działa prewencyjnie na choroby cywilizacyjne, w tym zapobiega otyłości, cukrzycy, schorzeniom układu krążenia; zwiększa odporność organizmu, a dodatkowo pozytywnie wpływa na sferę psychiczną: poprawia samopoczucie, reguluje jakość snu, osłabia reakcję stresową oraz zapobiega objawom depresyjnym.”

Cały artykuł jest dostępny tutaj: planujedlugiezycie.pl

Konferencja „Metody specjalne” w Bydgoszczy

Pierwsza konferencja dotycząca metod wykorzystywanych w fizjoterapii już za nami. Na spotkanie licznie przybyli studenci fizjoterapii oraz czynni fizjoterapeuci z całego kraju. Konferencję rozpoczęła prelekcja Macieja Krawczyka, prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Następnie wszyscy przybyli okazję zapoznać się z kilkoma metodami i koncepcjami wykorzystywanymi w naszej pracy.

Co szczególnie mnie cieszy to fakt, że uczestnicy zadawali instruktorom mnóstwo pytań. To najlepiej pokazuje, że konferencja dobrze wpisała się w potrzeby i oczekiwania młodych kolegów, reprezentujących nasz zawód. Mam nadzieję, że informacje zdobyte podczas konferencji ułatwią wszystkim uczestnikom wybór przyszłej ścieżki kształcenia podyplomowego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkim za liczne przybycie i czas spędzony wspólnie na merytorycznej dyskusji. Już teraz zapraszam na kolejną edycję za rok.powiedział organizator konferencji Mateusz Łakomski, członek KRF.

Konferencja odbyła się 23 listopada 2019 r. w Bydgoszczy, w hotelu Holiday Inn. Honorowego patronatu tej imprezie udzielił zastępca Prezydenta Bydgoszczy, a organizację wsparły wydziały promocji miasta Bydgoszcz i Toruń.

patronat_bydgoszcz