PL

Projekt “Aktywna przerwa w pracy” zaprezentowany na konferencji dotyczącej zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy

12 maja br.odbyła się konferencja pt. “Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy”. Wzięło w nim udział kilku ekspertów – wśród nich dr n.med. Marta Podhorecka, która reprezentowała Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Tematem jej wystąpienia było omówienie projektu KIF pt. „Aktywna przerwa w pracy”: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy

Oto pełna lista prelegentów:

  • Źródła zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego – dr Hanna Styczyńska, Collegium Medicum UMK;
  • Ocena ryzyka zawodowego jako istotny czynnik ograniczania zagrożeń w środowisku pracy – Robert Walentyn, p.o. nadinspektora OIP Bydgoszcz;
  • Niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu z perspektywy ZUS – dr n.med. Jerzy Kąkol, Główny Lekarz Orzecznik ZUS;
  • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego jako problem społeczny – dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • Fizjoprofilaktyka jako element prewencji urazów w miejscu pracy – mgr Arkadiusz Mrzygłód, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, oddział kujawsko-pomorski;
  • Aktywna przerwa w pracy – dr Marta Podhorecka, Krajowa Izba Fizjoterapeutów;
  • Ergonomiczne stanowisko komputerowe – Piotr Piotrowski, Fellowes Polska;
  • Dobre praktyki ograniczające obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – Jacek Kalwas, spec. BHP, Warbud.

Konferencja była przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców, ekspertów oraz pracodawców w celu promowania bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększania świadomości dot. schorzeń mogących występować w środowisku pracy. Jest to działanie w ramach europejskiej kampanii EU-OSHA “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Zapis konferencji jest dostępny na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=cmpgAzGuH9c

NEWSLETTER