Relacja z I Bałtyckiego Kongresu Fizjoterapii.

Kongres dotyczący Promocji Zdrowia i Profilaktyki Niepełnosprawności powstał z inicjatywy stowarzyszeń fizjoterapeutycznych trzech państw: Litwy, Łotwy i Estonii. Podczas 3 dni Kongresu podejmowane były tematy prewencji w sporcie i zdrowiu psychicznym, ergonomii pracy, oraz nowych technologii w fizjoterapii. Przedstawiciele z Polski, reprezentując KIF, włączyli się w organizację panelu dyskusyjnego, dotyczącego udziału fizjoterapeutów w kształtowaniu i prowadzeniu Programów Zdrowotnych.

Fizjoterapeutyczna przyjaźń państw regionu Bałtyckiego zapoczątkowana została podczas spotkania przedstawicieli Izb zawodowych w zeszłym roku, organizowanego przez KIF w Warszawie. Podczas tego spotkania wspólnie zadeklarowano chęć rozwoju regionu, kooperacji i wsparcia [Więcej informacji na stronie: kif.info.pl/informacje/spotkanie-przedstawicieli-europejskich-srodowisk-fizjoterapeutycznych/]

I Bałtycki Kongres Fizjoterapii był świetną okazją, nie tylko na wymianę doświadczeń i fachowej wiedzy, ale także na zacieśnienie relacji, które zaowocują w przyszłości kolejnymi, wspólnymi projektami.

Celem panelu dyskusyjnego ”Physiotherapists – important contributors to creating and providing Health Prevention Programs’’ było nakreślenie roli fizjoterapeuty w promocji zdrowia i poprawy jakości życia społeczeństwa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego oraz stowarzyszeń zawodowych państw z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Panel zgromadził ponad 260 słuchaczy, co obrazuje wartość i konieczność tematu podejmowanego przez Organizatorów Kongresu.

Wśród panelistów byli przedstawiciele krajowych instytucji rządowych, stowarzyszeń zawodowych, ale także, dający szerszy obraz zagadnień polityki zdrowotnej- reprezentanci instytucji Europejskich.

Swój wykład o promocji zdrowia i inicjatywach prewencyjnych podjętych przez World Physiotherapy zaprezentowała Esther-Mary D’Arcy, szefowa World Physiotherapy (WP) regionu Europejskiego. Zaproszony gość reprezentujący Stowarzyszenie Fizjoterapeutów z Holandii- Thierry Franke, przedstawił przykład 2-letniego programu zdrowotnego, wdrożonego przez rząd Holenderski: „Combined Lifestyle Intervention”, mającego na celu poprawę nawyków zdrowotnych obywateli Holandii. Wśród panelistów było także dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej. Katarzyna Głowacka-Rochebonne z Departamentu ds. Polityki Regionalnej, która zaprezentowała możliwości ubiegania się o budżet Europejski w celu finansowania programów zdrowotnych, a także przedstawiła dotychczasowe środki wsparcia finansowego w poszczególnych krajach Bałtyckich. Jan De Maeseneer, szef panelu ekspertów przy Komicji Europejskiej, zaprezentował znaczenie fizjoterapeuty w zespole prewencyjnym ale zwłaszcza we współpracy z lekarzem rodzinnym. Reprezentantką KIF w panelu była Dalia Woźnica z działu międzynarodowego, która opisała możliwe kierunki rozwoju wdrożenia programów zdrowotnych z udziałem fizjoterapeutów a także obecne działania w tym temacie, jakie podejmuje KIF. Rozpoczęta dyskusja uświadomiła wszystkim jak wiele jest jeszcze do zrobienia w temacie promocji udziału fizjoterapeuty w zespole specjalistów projektujących politykę zdrowotną na arenie krajowej ale i Europejskiej. Wartością dodaną panelu była wspólna dyskusja reprezentantów dwóch różnych środowisk sektora zdrowia. Samorządowców, tworzących lokalne programy zdrowotne, którzy ciekawie zobrazowali etapy wdrażania i realizowania regionalnych celów zdrowotnych ale także fizjoterapeutów, promujących kompetencje zawodowe niezbędne do współtworzenia programów zdrowotnych. Najważniejsze zagadnienia, definicje i „key messages” panelu zobrazowane zostaną w publikacji podsumowującej Kongres. Już teraz zachęcamy do śledzenia newslettera KIF.

Link: http://fizioterapeitiem.lv/congress

Link panelu: http://fizioterapeitiem.lv/programme/panel-discussion

Relacja ze spotkań warsztatowych dla fizjoterapeutów z województwa opolskiego pt. „Screening medyczny w fizjoterapii”.

W dniach 23.09 – 27.09.2020 r. przeszkolono bezpłatnie ponad 100 fizjoterapeutów z diagnostyki funkcjonalnej dla potrzeb fizjoterapii. Podczas spotkań warsztatowych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, omówiono podstawy diagnostyki funkcjonalnej oraz badanie kręgosłupa oraz stawu barkowego i jego interpretacje.

Bardzo wysoki poziom przekazanej wiedzy teoretycznej połączonej z olbrzymią liczbą praktycznych przykładów rozwiązywania problemów z diagnostyki funkcjonalnej sprawiły, że uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni z udziału w wydarzeniu.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach, mając pewność, że wiedza zdobyta podczas spotkań warsztatowych pomoże uczestnikom realizować w praktyce wysokojakościową fizjoterapię.

Relacja ze spotkania informacyjnego dla Fizjoterapeutów z Gdańska i województwa pomorskiego

Dnia 21.05 odbyło się spotkanie przedstawicieli NFZ oraz KIF z fizjoterapeutami z regionu pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Tomasz Niewiadomski oraz Zbigniew Wroński reprezentowali Prezydium KIF. Katarzyna Gierat- Haponiuk i Dalia Woźnica reprezentowały Krajową Radę Fizjoterapeutów z regionu pomorskiego.

 

Wymiana doświadczeń z przedstawicielką fizjoterapeutów z Estonii

15.03 2019 spotkałam się w siedzibie KIF z Liiną Paboo – przedstawicielką Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów. Nawiązałyśmy kontakt na ER-WCPT General Meeting w Dublinie i kiedy Liina odwiedziła Warszawę, zaprosiłam ją do biura. Liina była ciekawa, jak wyglądają polskie rozwiązania w zakresie regulacji zawodowych. Gratulowała nam ogromnego sukcesu, jakim jest utworzenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Bardzo ciekawe okazało się porównanie estońskiego i polskiego rynku fizjoterapii. Estonia ma 1000 fizjoterapeutów i 2 szkoły kształcące PT, a podstawowe zarobki są dwa razy większe od tych w naszym sektorze państwowym. Zawód fizjoterapeuty w Estonii, zdaniem Liiny, jest elitarny i cieszy się też dużym szacunkiem w społeczeństwie. Głównym powodem naszego spotkania było utworzenie przez WCPT grupy „Physical Therapy Network for Occupational Health and Ergonomics”, której członkiem jest Liina.

Estonia ma również bardzo dobre rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, regulowane przez Urząd Zdrowia Publicznego. Głównym trzonem prewencji, zwłaszcza tej zawodowej, jest fizjoterapia.

Dalia Woźnica

Relacja z pierwszego spotkania naukowego nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA- Ukrainian Physiotherapy Association)

Członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zostali zaproszeni do Kijowa, na pierwsze spotkanie naukowe nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA Ukrainian Physiotherapy Association).

Spotkanie odbyło się 8 września 2018 roku w Kijowie podczas symbolicznego dnia jakim jest ustanowiony przez WCPT – Światowy Dzień Fizjoterapii.

Wiceprezes KRF Paweł Adamkiewicz zreferował temat: Rozwoju rehabilitacji w Polsce na przestrzeni 20 lat. Członkini KRF Dalia Woźnica przedstawiła informacje dotyczące edukacji fizjoterapeutów w Europie. Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski opisał obecnym uczestnikom zasady badania według ICF. Dodatkowo obaj Wiceprezesi poprowadzili warsztaty naukowe. Ernest Wiśniewski o badaniu funkcjonalnym odcinka szyjnego kręgosłupa wg. wytycznych fizjoterapii ortopedycznej, a Paweł Adamkiewicz o spastyczności.

Dziękując za ciepłe przyjęcie, członkowie KIF podarowali członkom UPTA cztery zaproszenia na I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbędzie się 24 listopada 2018r na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i mimo dwujęzycznych wykładów przy pełnym zrozumieniu! Uczestnicy chętnie pytali o doświadczenia związane ze zmianami fizjoterapeutycznymi na polskim rynku. Cieszymy się, że jako KIF możemy inspirować innych i pomagać państwom z mniejszą tradycją zawodową dokonywać przełomowych zmian. Uważamy, że tak właśnie powinien wyglądać Światowy Dzień Fizjoterapii na zaangażowaniu w budowę nowoczesnej fizjoterapii na świecie.