Relacja ze spotkania informacyjnego dla Fizjoterapeutów z Gdańska i województwa pomorskiego

Dnia 21.05 odbyło się spotkanie przedstawicieli NFZ oraz KIF z fizjoterapeutami z regionu pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Tomasz Niewiadomski oraz Zbigniew Wroński reprezentowali Prezydium KIF. Katarzyna Gierat- Haponiuk i Dalia Woźnica reprezentowały Krajową Radę Fizjoterapeutów z regionu pomorskiego.

 

Wymiana doświadczeń z przedstawicielką fizjoterapeutów z Estonii

15.03 2019 spotkałam się w siedzibie KIF z Liiną Paboo – przedstawicielką Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów. Nawiązałyśmy kontakt na ER-WCPT General Meeting w Dublinie i kiedy Liina odwiedziła Warszawę, zaprosiłam ją do biura. Liina była ciekawa, jak wyglądają polskie rozwiązania w zakresie regulacji zawodowych. Gratulowała nam ogromnego sukcesu, jakim jest utworzenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Bardzo ciekawe okazało się porównanie estońskiego i polskiego rynku fizjoterapii. Estonia ma 1000 fizjoterapeutów i 2 szkoły kształcące PT, a podstawowe zarobki są dwa razy większe od tych w naszym sektorze państwowym. Zawód fizjoterapeuty w Estonii, zdaniem Liiny, jest elitarny i cieszy się też dużym szacunkiem w społeczeństwie. Głównym powodem naszego spotkania było utworzenie przez WCPT grupy „Physical Therapy Network for Occupational Health and Ergonomics”, której członkiem jest Liina.

Estonia ma również bardzo dobre rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, regulowane przez Urząd Zdrowia Publicznego. Głównym trzonem prewencji, zwłaszcza tej zawodowej, jest fizjoterapia.

Dalia Woźnica

Relacja z pierwszego spotkania naukowego nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA- Ukrainian Physiotherapy Association)

Członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zostali zaproszeni do Kijowa, na pierwsze spotkanie naukowe nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA Ukrainian Physiotherapy Association).

Spotkanie odbyło się 8 września 2018 roku w Kijowie podczas symbolicznego dnia jakim jest ustanowiony przez WCPT – Światowy Dzień Fizjoterapii.

Wiceprezes KRF Paweł Adamkiewicz zreferował temat: Rozwoju rehabilitacji w Polsce na przestrzeni 20 lat. Członkini KRF Dalia Woźnica przedstawiła informacje dotyczące edukacji fizjoterapeutów w Europie. Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski opisał obecnym uczestnikom zasady badania według ICF. Dodatkowo obaj Wiceprezesi poprowadzili warsztaty naukowe. Ernest Wiśniewski o badaniu funkcjonalnym odcinka szyjnego kręgosłupa wg. wytycznych fizjoterapii ortopedycznej, a Paweł Adamkiewicz o spastyczności.

Dziękując za ciepłe przyjęcie, członkowie KIF podarowali członkom UPTA cztery zaproszenia na I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbędzie się 24 listopada 2018r na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i mimo dwujęzycznych wykładów przy pełnym zrozumieniu! Uczestnicy chętnie pytali o doświadczenia związane ze zmianami fizjoterapeutycznymi na polskim rynku. Cieszymy się, że jako KIF możemy inspirować innych i pomagać państwom z mniejszą tradycją zawodową dokonywać przełomowych zmian. Uważamy, że tak właśnie powinien wyglądać Światowy Dzień Fizjoterapii na zaangażowaniu w budowę nowoczesnej fizjoterapii na świecie.