PL

Sympozjum “FizjoPiątek ze zdrowiem seksualnym”

Zapraszamy na pierwsze sympozjum naukowe “FizjoPiątek ze zdrowiem seksualnym” które odbędzie się 8.06 br. w Anatomicum WUM ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa. Sympozjum będzie dotyczyć roli fizjoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego! W programie wykłady specjalistów w dziedzinie fizjoterapii ginekologicznej i urologicznej, wśród nich dr Bary Berghmans z Maastricht University, przewodniczący Oddziału IUGA ds. Rehabilitacji Dna Miednicy u Kobiet, członek Oddziału ICS ds. Międzynarodowych Kursów Edukacyjnych.
Sympozjum jest skierowane do grona medycznego: lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, a także studentów ww. kierunków.

Link do rejestracji: http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/node/719

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

NEWSLETTER