PL

Relacja z I Bałtyckiego Kongresu Fizjoterapii.

Kongres dotyczący Promocji Zdrowia i Profilaktyki Niepełnosprawności powstał z inicjatywy stowarzyszeń fizjoterapeutycznych trzech państw: Litwy, Łotwy i Estonii. Podczas 3 dni Kongresu podejmowane były tematy prewencji w sporcie i zdrowiu psychicznym, ergonomii pracy, oraz nowych technologii w fizjoterapii. Przedstawiciele z Polski, reprezentując KIF, włączyli się w organizację panelu dyskusyjnego, dotyczącego udziału fizjoterapeutów w kształtowaniu i prowadzeniu Programów Zdrowotnych.

Fizjoterapeutyczna przyjaźń państw regionu Bałtyckiego zapoczątkowana została podczas spotkania przedstawicieli Izb zawodowych w zeszłym roku, organizowanego przez KIF w Warszawie. Podczas tego spotkania wspólnie zadeklarowano chęć rozwoju regionu, kooperacji i wsparcia [Więcej informacji na stronie: kif.info.pl/informacje/spotkanie-przedstawicieli-europejskich-srodowisk-fizjoterapeutycznych/]

I Bałtycki Kongres Fizjoterapii był świetną okazją, nie tylko na wymianę doświadczeń i fachowej wiedzy, ale także na zacieśnienie relacji, które zaowocują w przyszłości kolejnymi, wspólnymi projektami.

Celem panelu dyskusyjnego ”Physiotherapists – important contributors to creating and providing Health Prevention Programs’’ było nakreślenie roli fizjoterapeuty w promocji zdrowia i poprawy jakości życia społeczeństwa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego oraz stowarzyszeń zawodowych państw z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Panel zgromadził ponad 260 słuchaczy, co obrazuje wartość i konieczność tematu podejmowanego przez Organizatorów Kongresu.

Wśród panelistów byli przedstawiciele krajowych instytucji rządowych, stowarzyszeń zawodowych, ale także, dający szerszy obraz zagadnień polityki zdrowotnej- reprezentanci instytucji Europejskich.

Swój wykład o promocji zdrowia i inicjatywach prewencyjnych podjętych przez World Physiotherapy zaprezentowała Esther-Mary D’Arcy, szefowa World Physiotherapy (WP) regionu Europejskiego. Zaproszony gość reprezentujący Stowarzyszenie Fizjoterapeutów z Holandii- Thierry Franke, przedstawił przykład 2-letniego programu zdrowotnego, wdrożonego przez rząd Holenderski: „Combined Lifestyle Intervention”, mającego na celu poprawę nawyków zdrowotnych obywateli Holandii. Wśród panelistów było także dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej. Katarzyna Głowacka-Rochebonne z Departamentu ds. Polityki Regionalnej, która zaprezentowała możliwości ubiegania się o budżet Europejski w celu finansowania programów zdrowotnych, a także przedstawiła dotychczasowe środki wsparcia finansowego w poszczególnych krajach Bałtyckich. Jan De Maeseneer, szef panelu ekspertów przy Komicji Europejskiej, zaprezentował znaczenie fizjoterapeuty w zespole prewencyjnym ale zwłaszcza we współpracy z lekarzem rodzinnym. Reprezentantką KIF w panelu była Dalia Woźnica z działu międzynarodowego, która opisała możliwe kierunki rozwoju wdrożenia programów zdrowotnych z udziałem fizjoterapeutów a także obecne działania w tym temacie, jakie podejmuje KIF. Rozpoczęta dyskusja uświadomiła wszystkim jak wiele jest jeszcze do zrobienia w temacie promocji udziału fizjoterapeuty w zespole specjalistów projektujących politykę zdrowotną na arenie krajowej ale i Europejskiej. Wartością dodaną panelu była wspólna dyskusja reprezentantów dwóch różnych środowisk sektora zdrowia. Samorządowców, tworzących lokalne programy zdrowotne, którzy ciekawie zobrazowali etapy wdrażania i realizowania regionalnych celów zdrowotnych ale także fizjoterapeutów, promujących kompetencje zawodowe niezbędne do współtworzenia programów zdrowotnych. Najważniejsze zagadnienia, definicje i „key messages” panelu zobrazowane zostaną w publikacji podsumowującej Kongres. Już teraz zachęcamy do śledzenia newslettera KIF.

Link: http://fizioterapeitiem.lv/congress

Link panelu: http://fizioterapeitiem.lv/programme/panel-discussion

NEWSLETTER