PL

Relacja z pierwszego spotkania naukowego nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA- Ukrainian Physiotherapy Association)

Członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zostali zaproszeni do Kijowa, na pierwsze spotkanie naukowe nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA Ukrainian Physiotherapy Association).

Spotkanie odbyło się 8 września 2018 roku w Kijowie podczas symbolicznego dnia jakim jest ustanowiony przez WCPT – Światowy Dzień Fizjoterapii.

Wiceprezes KRF Paweł Adamkiewicz zreferował temat: Rozwoju rehabilitacji w Polsce na przestrzeni 20 lat. Członkini KRF Dalia Woźnica przedstawiła informacje dotyczące edukacji fizjoterapeutów w Europie. Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski opisał obecnym uczestnikom zasady badania według ICF. Dodatkowo obaj Wiceprezesi poprowadzili warsztaty naukowe. Ernest Wiśniewski o badaniu funkcjonalnym odcinka szyjnego kręgosłupa wg. wytycznych fizjoterapii ortopedycznej, a Paweł Adamkiewicz o spastyczności.

Dziękując za ciepłe przyjęcie, członkowie KIF podarowali członkom UPTA cztery zaproszenia na I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbędzie się 24 listopada 2018r na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i mimo dwujęzycznych wykładów przy pełnym zrozumieniu! Uczestnicy chętnie pytali o doświadczenia związane ze zmianami fizjoterapeutycznymi na polskim rynku. Cieszymy się, że jako KIF możemy inspirować innych i pomagać państwom z mniejszą tradycją zawodową dokonywać przełomowych zmian. Uważamy, że tak właśnie powinien wyglądać Światowy Dzień Fizjoterapii na zaangażowaniu w budowę nowoczesnej fizjoterapii na świecie.

NEWSLETTER