Spotkanie ze studentami AWF we Wrocławiu

W dniu 18 czerwca 2023 r., dzięki uprzejmości i pomocy Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. Anny Skrzek, odbyło się zdalne spotkanie Koordynatora województwa dolnośląskiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Marzeny Kobylańskiej ze studentami kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

W ramach spotkania przyszli fizjoterapeuci mogli poznać główne zadania naszego samorządu zawodowego, poszczególnych organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a także poznać korzyści czekające na nich po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Szczególne podziękowania kierujemy do prof. Anny Skrzek za okazane zaangażowanie.

Krok do zdrowia, czyli „Środy z fizjoterapią”

W dniu 28.06.2023 roku odbyła się kolejna edycja akcji „Środa z fizjoterapią”.

W głównym Oddziale Małopolskiego NFZ gościły fizjoterapeutki: Agata Słowik – koordynator wojewódzki KRF woj. małopolskiego oraz Karolina Ferenc – członek KRF.

W tym samym dniu po raz pierwszy obyło się spotkanie w Delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Tarnowie, które prowadzili Dorota Ogarek – Członek KRF i Marek Mielak – delegat województwa Małopolskiego II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, członek Komisji Rewizyjnej KIF.

„Środa z fizjoterapią” ma na celu uświadomienie pacjentom ważnej roli, jaką odgrywają w leczeniu i profilaktyce różnych chorób fizjoterapeuci, przybliżenie zakresu ich działań i zadań, pokierowanie do odpowiednich specjalistów, udzielenie porad, przeprowadzenie badań przesiewowych, wskazanie zindywidualizowanej ścieżki leczenia, czy wyjaśnienie, jak ruch wpływa na nasze zdrowie.

W czasie akcji realizowano szeroko rozumiane konsultacje dla pacjentów i udzielano drobnych porad.

Ogólnopolska Spartakiada FAR dla dzieci i młodzieży w Spale

W dniach 26-28 czerwca 2023 r. odbyła się w Spale Ogólnopolska Spartakiada FAR dla dzieci i młodzieży. Spartakiada jest wydarzeniem cyklicznym, a w tym roku wpisała się w obchody 35-lecia działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Inicjatywa ta, tak jak wiele działań FAR, godna jest wielkiej uwagi i pochwały, dlatego na imprezie nie zabrakło obecności Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentowali członkowie KRF: Michalina Torczyńska oraz Kamil Białas.

Jesteśmy dumni, że właśnie w Polsce jesteśmy świadkami tak cennej inicjatywy. Gratulujemy Fundacji profesjonalizmu i wytrwałości w rozwoju ogólnopolskiego, kompleksowego programu aktywizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

Spotkanie ze studentami UM w Łodzi

W dniu 24 kwietnia br. w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyło się spotkanie studentów V roku kierunku Fizjoterapia z Koordynatorem województwa łódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów Michałem Łazem.

W ramach spotkania przybliżone zostało funkcjonowanie KIF, omówiono produkty skierowane do przyszłych fizjoterapeutów, rolę i zadania naszego samorządu oraz poszczególnych organów, przedstawiono korzyści czekające po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, miłą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

Spotkanie ze studentami SAN

W dniu 3 czerwca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się spotkanie studentów V roku kierunku Fizjoterapia z Koordynatorem województwa łódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów Michałem Łazem oraz Office Manager Martyną Olszowiec. W czasie spotkania przybliżone zostało funkcjonowanie Izby oraz omówiono produkty skierowane do przyszłych fizjoterapeutów. Dziękujemy za miłą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

Absolutorium studentów kierunku Fizjoterapia AWF w Poznaniu

W dniu 24.06.2023 ubrani w tradycyjne togi i birety absolwenci kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu świętowali zakończenie studiów. Studia na kierunku Fizjoterapia ukończyło 89 osób. Każdy fizjoterapeuta otrzymał list od Prezesa KRF z gratulacjami oraz drobny upominek przekazany przez Koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. wielkopolskiego Beatę Bruczyńską.

W uroczystości udział wzięli: JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak, Prodziekan ds. Studiów prof. AWF. dr hab. Anna Demuth, a także kierownicy katedr, zakładów, profesorowie, wykładowcy i pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

W trakcie uroczystości Dziekan prof. dr hab. Urszula Czerniak odebrała od absolwentów kierunku Fizjoterapia Ślubowanie Fizjoterapeutów.

Zdjęcia: Grzegorz Czajka