Spotkanie ze studentami UM w Łodzi

W dniu 24 kwietnia br. w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyło się spotkanie studentów V roku kierunku Fizjoterapia z Koordynatorem województwa łódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów Michałem Łazem.

W ramach spotkania przybliżone zostało funkcjonowanie KIF, omówiono produkty skierowane do przyszłych fizjoterapeutów, rolę i zadania naszego samorządu oraz poszczególnych organów, przedstawiono korzyści czekające po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, miłą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

Spotkanie ze studentami SAN

W dniu 3 czerwca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się spotkanie studentów V roku kierunku Fizjoterapia z Koordynatorem województwa łódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów Michałem Łazem oraz Office Manager Martyną Olszowiec. W czasie spotkania przybliżone zostało funkcjonowanie Izby oraz omówiono produkty skierowane do przyszłych fizjoterapeutów. Dziękujemy za miłą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

Absolutorium studentów kierunku Fizjoterapia AWF w Poznaniu

W dniu 24.06.2023 ubrani w tradycyjne togi i birety absolwenci kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu świętowali zakończenie studiów. Studia na kierunku Fizjoterapia ukończyło 89 osób. Każdy fizjoterapeuta otrzymał list od Prezesa KRF z gratulacjami oraz drobny upominek przekazany przez Koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. wielkopolskiego Beatę Bruczyńską.

W uroczystości udział wzięli: JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak, Prodziekan ds. Studiów prof. AWF. dr hab. Anna Demuth, a także kierownicy katedr, zakładów, profesorowie, wykładowcy i pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

W trakcie uroczystości Dziekan prof. dr hab. Urszula Czerniak odebrała od absolwentów kierunku Fizjoterapia Ślubowanie Fizjoterapeutów.

Zdjęcia: Grzegorz Czajka

Absolwenci fizjoterapii z Tarnowa świętowali zakończenie studiów

W dniu 19.06.2023 absolwenci Katedry Fizjoterapii Akademii Tarnowskiej świętowali zakończenie studiów.  Z ramienia KIF na uroczystość zaproszono koordynatora wojewódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. małopolskiego oraz członków KRF z regionu.

Koordynator wojewódzki Agata Słowik odczytała list gratulacyjny Prezesa KRF Tomasza Dybka, kierowany do młodzieży, przybliżyła działalność Izby oraz omówiła ścieżkę przystąpienia do projektu FIZJA.

Członkinie KRF Dorota Ogarek i Karolina Ferenc opowiedziały przyszłym fizjoterapeutom o korzyściach płynących z przynależności do samorządu, jak też odpowiadały na pytania dotyczące rynku pracy czy miejsca fizjoterapeuty w systemie.

Pełne dumy słowa do absolwentów skierowały również m.in. Rektor AT dr hab. Małgorzata Kołpa oraz prof. Uczelni i Kierownik Katedry Fizjoterapii dr Marta Bibro.

Po uroczystym odczytaniu ślubowania fizjoterapeuci wspominali humorystycznie pięć lat swojej nauki.

Parkitka dla zdrowia

W dniu 14.06.2023 r. w Częstochowie koordynatorzy Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. śląskiego: Karolina Kucharczyk i Marcin Rutkowski wraz z przedstawicielami Śląskiej Akademii Parkinsona: dr n. med. Dagmarą Wasiuk-Zowadą oraz dr n. med. Justyną Szefler-Derelą uczestniczyli w akcji “Parkitka dla zdrowia”.

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. Spotkanie zrealizowano w ramach współpracy ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tematyka dotyczyła fizjoterapii osób z chorobą Parkinsona pod hasłem: „Fizjoterapia szansą na wydłużenie i lepszą jakość życia”.

Podczas wydarzenia pacjenci mogli skorzystać z porad fizjoterapeuty oraz zaczerpnąć wiedzy z zakresu działalności Śląskiej Akademii Parkinsona.

Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja SKN w Białej Podlaskiej

W dniu 02 czerwca 2023 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pn. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, objęta honorowym patronatem Prezesa KRF.

Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie fizjoterapii, kultury fizycznej i zdrowia.

Zaprezentowano wiele interesujących prac naukowych, a najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione i nagrodzone.

Nie zabrakło również interesujących rozmów promujących rolę i zadania samorządu zawodowego oraz projekt szkoleń dla fizjoterapeutów FIZJO-LEARNING.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wydarzeniu.