PL

KRF

Pismo do Pani poseł Ewy Tomaszewskiej w związku z pytaniami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

W związku z pytaniami poseł Ewy Tomaszewskiej podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903) w dniu 23 października 2018 roku o „patologicznie wysokie wynagrodzenia” w samorządzie zawodowym fizjoterapeutów KIF

Komunikat Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dnia 13 czerwca 2018 roku

Krajowa Rada Fizjoterapeutów ani żadna osoba, która ją reprezentowała, nigdy nie prowadziła działań, mających na celu likwidację fizykoterapii jako formy leczniczej. Fizykoterapia jest integralną częścią fizjoterapii, która opisana jest w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, więc tego typu zarzuty są absurdalne