PL

Pismo do Pani poseł Ewy Tomaszewskiej w związku z pytaniami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

W związku z pytaniami poseł Ewy Tomaszewskiej podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903) w dniu 23 października 2018 roku o „patologicznie wysokie wynagrodzenia” w samorządzie zawodowym fizjoterapeutów KIF wystosowała do pani poseł list z wyjaśnieniami.

Wynagrodzenia wszystkich organów (Krajowej Rady Fizjoterapeutów, członków prezydium, sądów i rzecznika oraz komisji rewizyjnej) są jawne, a wszystkie decyzje podejmowane są na zasadach demokratycznych. Informacje na ten temat znajdują się w każdorazowo publikowanej na stronie www KIF uchwale o realizacji budżetu podejmowanej po zamknięciu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenia dla organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów uchwala demokratycznie wybrany Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W roku 2016 odbył się pierwszy zjazd, który ustanowił wysokość tychże wynagrodzeń (nr uchwały 19/I KZF/2016).

Średnie miesięczne wynagrodzenie dla członków organów wynosi w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku 730,63 zł. W roku 2017 ich poziom był podobny.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu

Pismo do Pani poseł Ewy Tomaszewskiej
NEWSLETTER