Krajowa Rada Fizjoterapeutów ani żadna osoba, która ją reprezentowała, nigdy nie prowadziła działań, mających na celu likwidację fizykoterapii jako formy leczniczej. Fizykoterapia jest integralną częścią fizjoterapii, która opisana jest w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, więc tego typu zarzuty są absurdalne i nacechowane złą wolą. Wynikają one z braku wiedzy lub niezrozumienia działań Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi niezachwianie na stanowisku, że fizykoterapia powinna być stosowana zgodnie ze sztuką medyczną i w oparciu o standardy Evidence Based Medicine (EBM). W wielu sytuacjach jest ona pożądaną i nieodzowną formą terapii. Obecnie jednak fizykoterapia jest nadużywana, o czym świadczy między innymi liczba wykonywanych zabiegów z tej dziedziny. W oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 80% wszystkich działań fizjoterapeutycznych w Polsce to fizykoterapia.