PL

Komunikat Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dnia 13 czerwca 2018 roku

Krajowa Rada Fizjoterapeutów ani żadna osoba, która ją reprezentowała, nigdy nie prowadziła działań, mających na celu likwidację fizykoterapii jako formy leczniczej. Fizykoterapia jest integralną częścią fizjoterapii, która opisana jest w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, więc tego typu zarzuty są absurdalne i nacechowane złą wolą. Wynikają one z braku wiedzy lub niezrozumienia działań Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi niezachwianie na stanowisku, że fizykoterapia powinna być stosowana zgodnie ze sztuką medyczną i w oparciu o standardy Evidence Based Medicine (EBM). W wielu sytuacjach jest ona pożądaną i nieodzowną formą terapii. Obecnie jednak fizykoterapia jest nadużywana, o czym świadczy między innymi liczba wykonywanych zabiegów z tej dziedziny. W oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 80% wszystkich działań fizjoterapeutycznych w Polsce to fizykoterapia.
NEWSLETTER