PL

Informacja dotycząca terminu dostarczenia przez Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów informujemy, że dokument ,,Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” w postaci plastykowej legitymacji zostanie Państwu doręczony w ciągu 8-12 tygodni od dnia, kiedy Krajowa Rada Fizjoterapeutów podejmie uchwałę o przyznaniu Państwu prawa wykonywania zawodu. Na podstawie tej uchwały dokonywany jest wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz zlecana jest produkcja dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

O nadaniu przesyłki zawierającej dokumenty potwierdzające przyznane prawo wykonywania zawodu powiadomimy Państwa drogą mailową. W przesyłce do dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu” (plastykowej legitymacji ze zdjęciem wyprodukowanej w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) będzie załączony pamiątkowy certyfikat oraz imienna uchwała.

Jednocześnie informujemy, że Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwy pracodawcy i jest dostępny na stronie https://kif.info.pl/rejestr/. Jest on ustawowo regulowaną formą rejestracji fizjoterapeutów. Stąd jest wiążącą informacją dla pracodawców oraz pacjentów.

Za datę uzyskania prawa wykonywania zawodu należy uznać dzień podjęcia uchwały stwierdzającej prawo wykonywania zawodu. Od tego dnia fizjoterapeuta ma prawo posługiwać się uzyskanym numerem prawa wykonywania zawodu. Do osób, które uzyskały PWZFz w okresie od marca do maja br. będą wysłane drogą mailową imienne uchwały potwierdzające przyznane im prawo wykonywania zawodu.