PL

Ile od 1 lipca zarobią fizjoterapeuci zatrudnieni w podmiotach leczniczych?

Główny Urząd Statystyczny ogłosił w lutym wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2022. Ta kwota wyniosła w ubiegłym roku 6346,15 zł brutto. Jest to zarazem kwota bazowa do wyliczania tegorocznych podwyżek minimalnych płac w ochronie zdrowia, które będą waloryzowane od 1 lipca, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią minimalne płace fizjoterapeutów, podobniej jak i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych, muszą zostać podniesione, jeśli zejdą poniżej progu, którego wysokość określa iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

W praktyce oznacza to, że najniższe zasadnicze wynagrodzenie fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach umowy o pracę będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim i specjalizacją – 8 186,53 zł brutto (wzrost o 881,87 zł),
  • dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim – 6 473,07 zł brutto (wzrost o 697,29 zł),
  • dla fizjoterapeutów z wykształceniem licencjackim lub techników fizjoterapii – 5 965,38 zł (wzrost o 642,60 zł).

Przypominamy, że eksperci KIF przygotowali obszerny poradnik z najczęściej zadawanymi pytaniami w sprawie podwyżek minimalnego wynagrodzenia fizjoterapeutów wraz z odpowiedziami.

Jeśli w Twoim podmiocie jest problem z realizacją zapisów ustawy zajrzyj tutaj: https://kif.info.pl/podwyzki-dla-fizjoterapeutow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/