PL

Fizjoterapeuta uhonorowany przez ministra zdrowia

13 grudnia 2022 r. w czasie VI posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.

Dr hab. prof. PO Mariusz Migała, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz koordynator województwa opolskiego KRF otrzymał z rąk ministra Piotra Brombera odznakę honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”, przyznaną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jest to najwyższe wyróżnienie dla osoby wykonującej zawód medyczny w naszym kraju.

Dorobek profesora Migały jest niezwykle bogaty. W czerwcu br. obchodził jubileusz 25-lecia pracy naukowej. Jest osobą aktywnie zaangażowaną w rozwój fizjoterapii na terenie województwa opolskiego, cieszy się bardzo dobrą opinią i zaufaniem w środowisku fizjoterapeutów. Związany naukowo z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, zatrudniony na stanowisku profesora tejże uczelni, autorytet dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami oraz środowiskiem zawodowym. Społecznik, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, od 26 lat pracownik Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, współtwórca wynalazku: urządzenia do kinezyterapii ręki „Manugraf”, zatwierdzonego przez Urząd Patentowy RP w 2020 r. Autor interesujących publikacji naukowych na temat historii fizjoterapii. Zasługi Profesora można wymieniać w nieskończoność. Przyznanie tego honorowego odznaczenia jest w pełni uzasadnione. Jesteśmy dumni, że ta ważna i prestiżowa odznaka trafiła do rąk fizjoterapeuty. Wierzymy, że będzie ona zachętą do podejmowania nowych, odważnych wyzwań naukowych, społecznych, dydaktycznych i przyczyni się do dalszego rozwoju w dziedzinie fizjoterapii oraz umocni pozycję środowiska zawodowego fizjoterapeutów w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Profesorowi kolejnych wielkich dokonań, satysfakcji z owoców pracy i wszelkiej pomyślności.

Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia” jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, w uznaniu ich osiągnieć w zakresie m. in. wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; ochrony zdrowia ludności; profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej; kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia; wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek m. in.: rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia, organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia.