PL

Europejska Legitymacja Zawodowa (EPC)

16 maja br. przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów uczestniczyli w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej w konferencji podsumowującej rok funkcjonowania Europejskiej Legitymacji Zawodowej (EPC) i mechanizmu ostrzegania.
W konferencji brali udział przedstawiciele organów uprawnionych z państw UE odpowiedzialnych za zawody włączone w tę procedurę (tj. fizjoterapeuci, pielęgniarki, agenci nieruchomości, przewodnicy górscy, czy farmaceuci) oraz osoby odpowiedzialne w Komisji Europejskiej za wdrożenie tego systemu. Naszymi przedstawicielami był Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF oraz Dorota Staros – Specjalista KIF ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych.
Wraz z nałożonym na KIF obowiązkiem wydawania (dla fizjoterapeutów zamierzających wykonywać pracę poza Polską) – zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (według dyrektywy 2005/36/WE) – na Krajowej Izbie Fizjoterapeutów spoczął dodatkowy obowiązek obsługi projektu EPC. Warto przy tej okazji dodać, że przed powstaniem KIF (w roku 2016) obsługą EPC zajmowało się Ministerstwo Zdrowia.
Zaprezentowane podczas konferencji dane wykazały, że EPC jest sposobem, dzięki któremu zwiększa się mobilność przedstawicieli w/w zawodów. Cieszy nas to, że fizjoterapeuci stanowią większość wnioskodawców występujących o uznanie kwalifikacji zawodowych tą drogą. Natomiast mechanizm ostrzegania pomaga państwom członkowskim UE wzajemnie powiadamiać się o zakazie wykonywania zawodu lub fałszywych dokumentach przedstawicieli zawodów głównie medycznych, tak istotnych dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9109