PL

Dwudziestolecie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia”

W dniu 15 czerwca 2019 roku w Mąchocicach Kapitulnych pod Kielcami, przy okazji Walnego Zgromadzenia OZZ „Fizjoterapia”, odbyły się obchody 20-lecia założenia związku. Z tej okazji zaproszono także Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Panią Ewę Ochrymczuk, Prezesa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska Panią dr Agnieszkę Stępień i Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Pana dr hab. Macieja Krawczyka.

Wszyscy podkreślili ogromną rolę OZZ Fizjoterapia w obronie interesów zawodowych, materialnych i socjalnych fizjoterapeutów, w dbaniu o grupę zawodową, o kształtowanie i ochronę jej godności zawodowej oraz duże zasługi w walce o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Zwrócono uwagę, że poprzez swoje działania od dwóch dekad OZZ „Fizjoterapia” pozytywnie oddziałuje na wzrost poziomu bezpieczeństwa, higienę i kulturę pracy fizjoterapeutów. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania Delegatów. Prezes KRF deklarował gotowość do współpracy i wspierania inicjatyw OZZ „Fizjoterapia”, podkreślił potrzebę większej konsolidacji i solidarności polskich fizjoterapeutów oraz konieczność wspólnej pracy w celu podnoszenia rangi zawodu fizjoterapeuty do należnego mu wysokiego poziomu wśród społeczeństwa polskiego, jak i wśród innych zawodów medycznych.