PL

Badanie wpływu pandemii COVID-19 na pracowników sektora rehabilitacji

Zapraszamy wszystkie osoby, których praca związana jest z rehabilitacją!

Podziel się ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) swoimi doświadczeniami związanymi z pracą podczas pandemii COVID-19.
Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę przeprowadza anonimową 15-minutową ankietę online w 5 państwach (Armenia, Gruzja, Polska, Wielka Brytania i Włochy) na temat wpływu pandemii COVID-19 na pracowników sektora rehabilitacji i realizację świadczeń rehabilitacyjnych.
Celem badania jest udokumentowanie i wyciągnięcie wniosków z Twoich doświadczeń. Chodzi o uznanie wyjątkowego wkładu pracowników sektora rehabilitacji podczas pandemii COVID-19 i dostarczenie cennych informacji, które posłużą w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Wyniki ankiety zostaną udostępnione publicznie. Udział w ankiecie jest anonimowy.

Podziel się swoim doświadczeniem: https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/898845?lang=pl
Prosimy o udostępnienie tego linku kolegom i koleżankom, abyśmy mogli zebrać jak najwięcej odpowiedzi!