PL

Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie

W związku z powtarzającymi się coraz częściej w Internecie wypowiedziami fizjoterapeutów, których styl i treść są sprzeczne z zasadami etyki zawodowej obowiązującymi w naszym samorządzie, głos zabrał Rzecznik Dyscyplinarny KIF. Poniżej prezentujemy treść jego apelu.
Poniższy apel jest przypomnieniem stanowiska Rzecznika Dyscyplinarnego I Kadencji dr hab. Wojciecha Kiebzaka, prof. UJK. Stanowisko Organu Rzecznika KIF, pod którym podpisuje się obecny Rzecznik Dyscyplinarny KIF, jest nadal aktualne.

Szanowni Państwo!

Z niepokojem obserwuję coraz częstsze przypadki zamieszczania przez Fizjoterapeutów niestosownych wypowiedzi w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych.

Jako Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów jestem zobowiązany, wraz z zespołem, nie tylko do przygotowywania postępowania dyscyplinarnego i wykonywania czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, ale również do prowadzenia działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej, o której mowa w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. W związku z powyższym, pragnę Państwu przypomnieć, że oprócz przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania zawodu mają Państwo obowiązek przestrzegania także Zasad Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty (dostępne na stronie: https://kif.info.pl/zasady-etyki-zawodowej/).

Fizjoterapeutom jako osobom wykonującym zawód zaufania publicznego nie przystoi zamieszczanie w przestrzeni publicznej agresywnych i wulgarnych wypowiedzi zarówno pod adresem członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Organów KIF, jak i innych osób. Choć to marginalne, to niniejsze zachowanie jest wysoce szkodliwe z tego względu, że narusza dobra osobiste adresata, wywołuje u niego stres i poczucie krzywdy, a także naraża go na dalszą agresję i szykany. Umieszczanie tego rodzaju wypowiedzi negatywnie wpływa na wizerunek i zaufanie społeczne do fizjoterapeutów oraz osłabia prestiż zawodu. Należy podkreślić, że nawiązywanie i prowadzenie dialogu polega na prezentowaniu argumentów, postulatów oraz konstruktywnej krytyce, nie zaś na wzajemnym obrażaniu się, eskalowaniu konfliktu i szkalowaniu rozmówcy. Nie wolno również zapominać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy.

W związku z powyższym, apeluję do Państwa o rozwagę i refleksję przed publikowaniem wypowiedzi w przestrzeni cyfrowej. Nie zachowujmy się wobec innych w sposób, w jaki sami nie chcielibyśmy być potraktowani. Jako Fizjoterapeuci nie zapominajmy, aby zawsze oprócz najwyższego poziomu fachowości, prezentować swoim zachowaniem również kulturę osobistą i szacunek do drugiego człowieka. W przypadku Państwa ewentualnych uwag dotyczących funkcjonowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów i jej Organów, zachęcam do kontaktu z biurem KIF oraz aktywności w działaniach naszego samorządu zawodowego.

Z wyrazami szacunku,
dr Jacek Łuniewski
Rzecznik Dyscyplinarny KIF