PL

AOTMiT do 3 kwietnia zbiera dane, które posłużą do korekty wycen

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na zlecenie Ministra Zdrowia, rozpoczęła pracę nad propozycją zmian w wycenach świadczeń medycznych w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia medyków (w tym fizjoterapeutów) zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę. W celu przygotowania odpowiednich rekomendacji, AOTMiT ponownie rozpoczyna gromadzenie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Apelujemy do właścicieli podmiotów leczniczych, w których realizowane są świadczenia z zakresu fizjoterapii refundowanej, aby ich placówki przesyłały potrzebne dane. Dzięki temu rośnie szansa na urealnienie wycen, które w wielu wypadkach są tak niskie, że ich wartość nie pokrywa realnego kosztu świadczeń.

Okres, za jaki gromadzone są dane o wynagrodzeniach to luty 2023 roku, a informacje obejmować powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Natomiast informacje finansowe należy podać narastająco za dwa okresy: od stycznia 2022 do grudnia 2022 roku oraz od stycznia 2023 do lutego 2023 roku, natomiast w przypadku wartości zobowiązań i stanu zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i według stanu na dzień 28 lutego 2023 roku.

UWAGA: termin przekazania danych upływa 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły komunikatu i wzory dokumentów do wypełnienia są tutaj: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=7994

Link do komunikat na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-agencji-oceny-technologii-medycznych-i-taryfikacji-o-pozyskaniu-danych2

Podstawa prawna: Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)