PL

4. Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

19 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 12.00 w siedzibie KIRP przy ul. Powązkowskiej 15 odbyło się 4. Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w ramach prezydencji KRRP trwającej od listopada 2023 roku.

Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – prezydencji, trwającej 12 miesięcy. Prezydencję w drugiej kadencji sprawuje Krajowa Rada Radców Prawnych. Przewodzi jej r.pr. Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, zaś sekretarzem jest r. pr. Agnieszka Gajewska-Zabój.

W skład OPSZZP wchodzą: 

 1. Naczelna Rada Adwokacka
 2. Krajowa Izba Radców Prawnych
 3. Naczelna Izba Lekarska
 4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 5. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 6. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 7. Krajowa Rada Komornicza
 8. Polska Izba Rzeczników Patentowych
 9. Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 10. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 11. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 12. Naczelna Izba Aptekarska
 13. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów
 14. Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 15. Krajowa Rada Kuratorów
 16. Polska Izba Biegłych Rewidentów

Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej.

Spotkanie otworzyła r. pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, informując uczestników, że tematem głównym dzisiejszego spotkania jest legislacja, wspólne stanowiska Porozumienia oraz w drugiej części kwestie poza legislacyjne, czyli piknik rodzinny, konferencja OPSZZP oraz strona internetowa Porozumienia.

R.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój zainicjowała temat dotyczący współpracy i przygotowania projektów legislacyjnych w poszczególnych samorządach i poprosiła o podzielenie się doświadczeniem, jak wygląda przygotowywanie projektów legislacyjnych w poszczególnych organizacjach. Projekty stanowisk, które wpływają mają czasem krótkie terminy i mamy świadomość, że zebranie informacji, dotarcie do osób, które mogą się w sposób wiążący wypowiedzieć na temat jakiegoś projektu stanowiska może być czasochłonne, a niekiedy tego czasu brakuje, dlatego ponowiona została prośba o przesłanie danych osób, które zajmują się legislacją, opiniowaniem projektów, aktów prawnych, inicjowaniem projektów i pomysłów w danych samorządach.

Ogólnopolskie porozumienie samorządów ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej oraz opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków. Wypracowywanie jednolitych stanowisk dotyczących spraw samorządowych, spójna komunikacja, dotycząca planowanych przez OPSZZP projektów są bardzo istotną i ważną kwestią.

R.pr. Anna Sękowska oraz r.pr. Piotr Olszewski – reprezentanci Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP zwrócili uwagę, że w temacie wspólnych stanowisk został zidentyfikowany problem związany z podstawą składania takich stanowisk, jako Porozumienie, z zagrożeniem wchodzenia w tzw. lobbingową działalność. Powinniśmy unikać takich sytuacji, w których jako samorządy zawodowe bylibyśmy traktowani jako lobbyści, a nie jako podmioty ustawowo uprawnione do tego, aby składać stanowiska, czy wyrażać swoje opinie w sposób ustawowo dobrowolny.

W kolejnej części spotkania omawiano temat zaplanowanej na 12 września 2023 r. (wtorek) Konferencji i wspólnego Pikniku rodzinnego OPSZZP oraz strony internetowej Porozumienia.

Piknik rodzinny (16 września 2023 r.) będzie zwieńczeniem Tygodnia samorządów zawodów zaufania publicznego (11-17 września br.). W ramach tego tygodnia mają się odbywać wydarzenia, pikniki, dni otwarte w regionach, informujące i promujące samorządy zawodów zaufania publicznego. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podkreślił, że ww. działania informacyjno-promocyjne będą świetną okazją do poinformowania obywateli o zawodach zaufania publicznego i ich roli w społeczeństwie.

Uczestnicy zostali poproszeni o zgłaszanie tematów i pomysłów na konferencję. Konferencja będzie miała charakter otwarty.

Odnośnie strony internetowej została ponowiona prośba o dostarczenia materiałów od wszystkich samorządów.

Po długim weekendzie majowym zaplanowano spotkanie na zoom na potrzeby dyskusji w sprawie ofert na organizację pikniku.

Ustalono również termin kolejnego posiedzenie w ramach Porozumienia na 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12:00.